Povećanje prinosa agruma


Za visoki prinos agruma potrebno je dobro odrediti broj plodova na stablu te osigurati optimalnu veličinu i težinu plodova. Uravnotežena ishrana biljaka svim makro- i mikrohranjivima ključna je za izgradnju strukture stabala koja će moći podnijeti opterećenje rodom i osigurati optimalno ispunjavanje plodova kako bi se zadovoljili zahtjevi tržišta.

Ishrana biljaka i prinos agruma

Dušik i kalij najvažnija su hranjiva potrebna za snažan rast stabala i ostvarivanje visokog prinosa (grafikon 1). U razdoblju rasta plodova potrebno je do 2 kg/ha dušika dnevno, a tijekom sazrijevanja  treba osigurati dostupnost slične količine kalija.

Slide1.JPG

Prihrana kalcijem također je važna, posebno tijekom ranih stadija rasta i za vrijeme rasta plodova. Kalcij je najzastupljeniji element u listovima agruma i njegova višekratna primjena tijekom sezone daje nasade s visokim prinosima i najvišom kvalitetom plodova.

Iznos dušika i kalija iz plodova znatno je veći u odnosu na sva ostala hranjiva (Grafikon 2). Kalcij je treće najkorištenije hranjivo. Važno je da se prihranom nadoknadi pad razine hranjiva u biljkama do kojeg dolazi zbog iznošenja hranjiva u plodove, kao i zbog rezidbe.

Slide2.JPG

 

Iznimno je važno da primjena gnojiva bude pravodobna i u skladu sa smjernicama izloženima u planovima ishrane. Uobičajeno je da se zreli voćnjaci agruma godišnje tretiraju sa 150-250kg/ha dušika i 100-350kg/ha kalija.

Za održavanje prinosa potrebne su velike količine N, K i Ca, ali to je samo jedan dio programa ishrane biljaka. Morate osigurati da ne dođe do manjka P, Mg, S, B, Fe, Mn, Mo i Zn. (Tablica 3)

 

Slide3.JPG