Analiza tla – za identificiranje ograničavajućih čimbenika

Analizom tla dobijaju se podaci o kemijskom, fizičkom i biološkom stanju tla, potrebni za pravilno upravljanje tlom i usjevima.

Zašto raditi analizu tla?

Pribavljanje i korištenje preciznih informacija kao što su podaci o analizi tla ključno je za donošenje brojnih važnih odluka u sektorima poljoprivrede, hortikulture, ekologije i ukrasne hortikulture.

U poljoprivrednom uzgoju, analiza tla omogućuje planiranje programa gnojidbe koji će biti precizan, pravovremen te ekološki odgovoran.

Ukratko, analiza tla daje ključne informacije potrebne za donošenje preciznih, efikasnih, isplativih i odgovornih odluka u ishrani biljaka.

Što analizirati?

Za poljoprivrednika, najveći dio posla – i troška – analize tla vezan je uz uzimanje uzoraka i prijevoz do laboratorija. U laboratoriju se na uzorcima može provesti širok spektar istraživanja, pa je poželjno iz uzoraka izvući što više raznih informacija.

Analiza hranjiva

Analiza tla pokazat će dostupnost hranjiva, a dobiveni podaci služe kao temelj za izradu plana upravljanja hranjivima. Osnovna analiza tla uključuje P, K, Mg, Ca, S, mikroelemente i pH; sva ta hranjiva mogu ograničiti rast biljaka. Uvijek je najbolje rješenje da se napravi kompletna analiza širokog spektra, koja obuhvaća sva hranjiva.

Kemijska i fizička analiza

Prije donošenja odluka vezanih uz upravljanje tlom i planiraje strategije primjene hranjiva, potrebno je analizirati fizičke i kemijske karakteristike tla: pH vrijednost, kapacitet izmjene kationa, organske tvari i tekstura tla čimbenici su koji utječu na upravljanje tlom i usjevima.

Biološka analiza

Aktivna populacija sitnih organizama neophodna je za plodnost tla; ti organizmi pridonose recikliranju hranjiva iz organske tvari i čestica tla, čineći da budu dostupna biljkama za apsorpciju. Biološka analiza pokazat će status organske tvari, te dati zaokruženu sliku o zdravlju tla te potencijalu da se u njemu uzgoje usjevi koji će donijeti visoke i kvalitetne prinose.

Želite li napraviti analizu tla?

Tipovi analiza u našoj ponudi

Analiza širokog spektra za tlo

Naš najpopularniji analitički paket – daje podatke o razini dostupnosti svih 12 biljnih hranjiva, osigurava identificiranje svakog nedostatka, uključuje podatke o kapacitetu izmjene kationa (CEC) i pH vrijednosti te izračunava potrebu za dodavanjem vapna. Izvještaj također sadrži tumačenje dobivenih rezultata u odnosu na referentne vrijednosti te preporuke za sprječavanje ili otklanjanje nedostataka. Analiza uključuje sljedeće podatke:

P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Na; + CEC, pH, potreba za dodavanjem vapna

Analiza širokog spektra za tlo – Extra

Paket sveobuhvatne kemijske i fizičke analize – sadrži podatke o svih 12 biljnih hranjiva, te o kapacitetu izmjene kationa (CEC), pH vrijednosti, potrebi za vapnom, organskoj tvari i klasifikaciji teksture tla. Izvještaj također sadrži tumačenje dobivenih rezultata u odnosu na referentne vrijednosti te preporuke za sprječavanje ili otklanjanje nedostataka. Analiza uključuje sljedeće podatke:
P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Na; + CEC, pH, potreba za dodavanjem vapna
+ organska tvar, % pijeska, % mulja, % gline i klasifikacija teksture tla

Osnovna biološka analiza tla

Ukupna količina bakterija, Ukupna količina gljivica, Omjeri

Ekstra biološka analiza tla (Soil biology extra (SBE))

Ukupna količina bakterija, Ukupna količina gljivica, Aktivne bakterije, Aktivne gljivice, Hifalni promjer, Omjeri

Sveobuhvatna biološka analiza tla

Ukupna količina bakterija, Ukupna količina gljivica, Aktivne bakterije, Aktivne gljivice, Hifalni promjer, Omjeri, Protozoa (Bičaši, amebe, trepetljikaši)

Kvaliteta tla za zdravlje životinja

P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Na, Co, I + CEC, pH, potreba za dodavanjem vapna

Kvaliteta tla za zdravlje životinja (Se)

P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Na, Co, Se, CEC, pH, potreba za dodavanjem vapna