Uvjeti korištenja

Ovom mrežnom stranicom upravlja Yara Hungária Kft., kompanija registrirana u Mađarskoj pod matičnim brojem HU 14901234, a sa sjedištem na adresi 8200. Veszprém, Szabadság tér 4., Mađarska (u daljnjem tekstu "Yara", "mi", "nas").

Na ovoj stranici nalaze se Uvjeti korištenja (“Uvjeti korištenja”, “Uvjeti”) ovih mrežnih stranica (“Stranica”). Pristupanjem Stranici, odnosno njezinim korištenjem, prihvaćate ove Uvjete korištenja. Molimo Vas da proučite Uvjete korištenja; ako se ne slažete s ovim Uvjetima, molimo Vas da ne koristite Stranicu.

Ovi Uvjeti primjenjivi su u najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom.

Yarino poslovanje potpuno je usklađeno s uvjetima izloženim u našoj Izjavi o zaštiti privatnosti, koja je dostupna na uvid putem ove poveznice.

1. Korištenje stranice

Yara vam ovim putem dopušta da, za osobne potrebe, možete: a) pregledavati sve javno dostupne dijelove Stranice; b) ispisivati ili preuzimati (downloadati) sadržaje sa Stranice; i c) upućivati svoje suradnike ili zaposlenike na sadržaje objavljene na Stranici.

Ne smijete: a) koristiti Stranicu ili bilo koji sadržaj na Stranici u komercijalne svrhe bez prethodno dobivenog pisanog odobrenja od strane Yare; b) raditi izmjene u sadržajima koje ste ispisali ili preuzeli (downloadali) sa Stranice prilikom korištenja Stranice u skladu s točkom (b) iz prethodnog odlomka; c) koristiti bilo koju ilustraciju, fotografiju, slikovni ili tonski zapis, ili grafikon, bez popratnog teksta; d) kršiti ove Uvjete ili bilo koje primjenjive zakone ili propise.

U slučaju kršenja ovih Uvjeta, odmah prestaje vrijediti Vaše pravo korištenja Stranice i morat ćete, u slučaju da to zatražimo, vratiti ili uništiti sve materijale koje ste preuzeli sa Stranice, kao i eventualne kopije koje ste napravili. Zadržavamo pravo potraživanja naknade štete u skladu sa svim zakonskim mogućnostima.

2. Pristup i izmjene Stranice

Odgovorni ste za osiguravanje svih tehničkih uvjeta potrebnih za pristup Stranici.

Pristup Stranici omogućen je na privremenoj osnovi. Zadržavamo pravo da, bez prethodne najave, u bilo kojem trenutku možemo ograničiti pristup Stranici ili bilo kojem njezinom dijelu, ili je potpuno ukinuti. Yara neće biti odgovorna u slučaju nedostupnosti Stranice iz bilo kojeg razloga.

Zadržavamo pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave napravimo izmjene Stranice ili bilo kojeg sadržaja koji je na njoj objavljen. Naša je namjera da redovito ažuriramo Stranicu, ali ni na koji način nismo na to zakonski obavezani.

3. Prava intelektualnog vlasništva

Yara je vlasnik ili nositelj licence svih prava intelektualnog vlasništva na Stranici i u sadržajima objavljenim u njezinim okvirima. Nad Stranicom i sadržajima objavljenim u njezinim okvirima pridržana su sva prava, vlasništvo i/ili interes, priznati u bilo kojoj državi ili zakonodavstvu na svijetu, bez obzira jesu li zaštićeni ili ne. Zabranjeno je korištenje Stranice i sadržaja objavljenih u njezinim okvirima na bilo koji način osim na način izričito dopušten u Uvjetima.

Naš status (kao i status bilo kojeg potpisanog suradnika) kao autora sadržaja na Stranici uvijek mora biti jasno naveden.

4. Odricanje od odgovornosti

Ova Stranica se nudi "kakva jest", bez ikakva jamstva ili zastupanja bilo koje vrste u pogledu valjanosti, točnosti, ispravnosti, prikladnosti, dostupnosti ili aktualnosti Stranice ili sadržaja objavljenih u njezinim okvirima. Isto je primjenjivo i za mrežne stranice trećih strana i sadržaje objavljene u njihovim okvirima, ako u okvirima Stranice dajemo poveznice na mrežne stranice kojima upravljaju treće strane. Stranicu koristite isključivo na vlastiti rizik i nikakvo korištenje ni na koji način ne može biti temelj za potraživanje odštete od nas.

U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, ovim se putem odričemo svake odgovornosti za bilo kakav izravan, neizravan ili posljedični gubitak ili štetu - uključujući, ali ne ograničavajući se na, gubitak profita, smanjenu prodaju, gubitak posla, prekid poslovanja, gubitak ili oštećenje datoteka ili podataka, gubitak poslovnih prilika, gubitak dobre volje i/ili ugleda – koja bi se na bilo koji način mogla interpretirati kao rezultat ili posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja Stranice i sadržaja objavljenih u njezinim okvirima. Isto je primjenjivo i za mrežne stranice trećih strana i sadržaje objavljene u njihovim okvirima, ako u okvirima Stranice dajemo poveznice na mrežne stranice kojima upravljaju treće strane.

5. Izmjene Uvjeta korištenja

U slučaju značajnih izmjena ovih Uvjeta korištenja, ili bilo kakvih izmjena koje bi mogle utjecati na Vaša prava, prije primjene takvih izmjena o tome ćemo Vas informirati posebnom porukom na Stranici i/ili drugim komunikacijskim kanalima. U slučaju da se ne složite s izmjenama, ako molimo Vas da prestanete koristiti Stranicu.

6. Nadležnost i primjenjivo pravo

Ovi Uvjeti korištenja podliježu i sastavljeni su u skladu sa zakonima Kraljevine Norveške, te podliježu isključivoj nadležnosti sudstva Kraljevine Norveške. Zadržavamo pravo da protiv svake osobe koja prekrši ove Uvjete pokrenemo pravni postupak u državi prebivanja te osobe ili bilo kojoj drugoj relevantnoj državi.

7. Kontakt

U slučaju da imate bilo kakva pitanja ili komentare vezane uz Uvjete korištenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem elektroničke pošte na adresu web@yara.com. Možete nam se obratiti i putem pošte na sljedeću adresu:

Yara Hungária Kft.
8200 Veszprém
Szabadság tér 4
Hungary