Programi prihrane mandarine hranjivima


Osnovnu startnu gnojidbu granuliranim gnojivima obavite YaraMila™ proizvodima. Ukupno primijenjena količina gnojiva treba biti najviše do 700 kg/ha jer su Yara gnojiva vrlo djelotvorna.
Mnoge sorte imaju specifične zahtjeve prema odnosu i količini hranjiva. Višak dušika izravno utječe na kvalitetu, važno je omogućiti optimalan intenzivan porast i razvoj. U punoj rodnosti zahtijeva od 150 do 250 kg/ha čistog N, ovisno o sorti, potencijalu usjeva i željenom prinosu. Ishranu dušikom dopunite proizvodom YaraBela™ Sulfan.
Fosfor je važan za prinos i kvalitetu i potrebno je 60-100 kg/ha dostupnog P2O5. Fosfor se prilično ujednačeno prihvaća i treba biti dostupan tijekom vegetacije.
Kalij je važan za kvalitetu, unosi se najmanje 150 kg/ha K2O, ovisno o sadržaju K2O po analizi plodnosti. Usjevi mandarina u Dalmaciji iznose od 150 do 250 kg/ha K2O. Za osnovnu startnu gnojidbu i prihranu granuliranim proizvodima važno je upotrijebiti gnojiva s kalijem u obliku sulfata, kao što su YaraMila™ Complex ili Cropcare.
Treba istaknuti važnost ishrane usjeva sumporom-S koji se nalazi u YaraMila™ i YaraBela™ Sulfan proizvodima.
Kvalitetu nije moguće postići bez kalcija-Ca. Vrhunsko rješenje su YaraLiva™ Nitrabor i Tropicote (granulirani proizvodi), Calcinit (preko sustava kap po kap) i YaraVita™ Frutrel i Stopit kao folijarni proizvodi s kalcijem.
Potreba za magnezijem-Mg je 35 kg/ha MgO, sadržavaju ga YaraMila™ i Krista™ Mg proizvodi.
Od mikroelemenata važni su bor-B, mangan-Mn, željezo-Fe, cink-Zn, bakar-Cu, molibden-Mo, te se tehnologija ishrane temelji na osiguravanju svih hranjiva.
Preporučeni proizvodi:
Startna gnojidba: YaraMila™ Cropcare 8-11-23, 11-11-21 ili YaraMila™ Complex 12-11-18.
Prihrana dušikom: YaraBela™ Sulfan 24-9.
Prihrana kalcijem i dušikom: YaraLiva™ Calcinit, Nitrabor ili Tropicote.
Prihrana kalijem i dušikom: Unika™ Kali, Krista™ K Plus, Krista™ SOP.
Vodotopiva gnojiva: Kristalon™ ili Ferticare™.
Prihrana magnezijem: Krista™ MaG ili Krista™ MgS.
Prihrana helatima: Rexolin™ i Tenso™ proizvodi.
Folijarna prihrana: YaraVita Mediterano (N, Mg, B, Zn, P2O5) folijarno gnojivo razvijeno za sve kulture koje cvatu i plodonose . YaraVita™ Frutrel (sadržava N, P2O5, CaO, MgO, Zn, B). YaraVita Kombiphos, folijarni fosfor. YaraVita™ Bortrac (bor), YaraVita™ Stopit i YaraVita Caltrac (kalcij), YaraVita™ Magtrac (magnezij), a obratite pozornost ostalim YaraVita™ proizvodima ako je zbog manjka potrebno dodati pojedinačne mikroelemente, Mn, Fe, Cu, Mo.
YaraVita Universal Bio , NPK folijarno gnojivo sa ekstraktom algi u tretmanima tijekom cijele vegetacije. Kristalon™ Specijal 18-18-18 ili Ferticare™ 14-11-25 u dozi 3-5 kg/ha primjenjuju se u folijarnim tretmanima tijekom cijele vegetacije.
Folijarna gnojiva mogu se primjenjivati s pesticidima.

mandarina-tabela.JPG