Kako poboljšati boju jabuke


Ishrana biljaka i boja jabuka

Prekomjerna ili prekasna primjena dušika ok smanjuje intenzitet boje crvenih jabuka. Pokazalo se kako folijarna primjena gnojiva sa sadržajem fosfora, kalcija i magnezija pojačava crvenu boju pokožice, odnosno povećava koncentraciju flavonoida u jabukama sorte Fuji.

Dušik

Prekomjerna ili prekasna primjena dušika smanjuje intenzitet crvene boje u jabukama. To se može iskoristiti za uzgoj zelenih jabuka, jer će se takvom primjenom dušika pojačati zelenilo a prisutnost crvene boje svesti na minimum.

Fosfor

Ispitivanja u Južnoafričkoj Republici pokazala su kako fosfor pozitivno utječe na boju plodova, povećavajući proizvodnju enzima uključenog u proizvodnju antocijana, prirodnog biljnog pigmenta koji ima ključnu ulogu za crvenu boju ploda. Važno je da se fosfor primijeni u pravom obliku i u pravo vrijeme: u slučaju potrebe za poboljšanjem boje plodova, folijarna primjena vrlo je učinkovita nakon cvjetanja i u ranoj zriobi.
Paliyath i dr. (2002) proučavali su utjecaj tla i folijarne prihrane fosforom na kvalitetu jabuka sorta McIntosh i crveni delišes nakon berbe i utvrdili kako primjena fosfora kod obje sorte povećava postotak crvene površine kore u vrijeme berbe. Folijarnu primjenu fosfora s magnezijem ili kalcijem radili su u razdoblju od cvata do tjedna prije berbe samo na jednoj strani stabala, te su utvrdili kako plodovi sa strane koja je prskana imaju intenzivniju crvenu boju od onih sa strane koja nije prskana.

Kalij

Kalij također pridonosi povećanju sadržaja antocijana u jabukama, poboljšavajući boju plodova. Međutim, primjena kalija mora biti dobro uravnotežena s drugim kationima, prije svega kalcijem; u apsorpciji jabuke kaliju daju prednost u odnosu na kalcij, što može izazvati nedostatke kvalitete plodova poput gorkih pjega.

Magnezij

Primjena magnezija u tlu poboljšava intenzitet boje crvenih plodova kroz povećanu proizvodnju ugljikohidrata, koji su gradivni element crvenih pigmenata.

Cink i mangan

Cink pomaže pojačanje intenziteta boje jabuka, dok mangan pridonosi pojačanju pozadinske zelene boje u plodovima.