Programi prihrane jabuke hranjivima


Jabuka se većinom uzgaja bez navodnjavanja, ali se sve više usjevi navodnjavaju sustavom kap po kap. Osnovnu gnojidbu granuliranim gnojivima obavite u dvije faze: u jesen i proljeće YaraMila™ proizvodima ili u jednom prohodu u rano proljeće. Ukupno primijenjena količina gnojiva treba biti 450-600 kg jer su Yara gnojiva izrazito djelotvorna.
Navodnjavate li usjeve sustavom kap po kap, nakon osnovne startne gnojidbe (umanjene za 40%), možete primijeniti vodotopiva gnojiva Kristalon™ ili Ferticare™ u vegetaciji od 150-200 kg/ha.
Mnoge sorte imaju specifične zahtjeve prema odnosu hranjiva i njihovoj količini. Višak dušika izravno utječe na kvalitetu, a važno je imati optimalan intenzivni porast i razvoj plodova.
Fosfor je važan za prinos i kvalitetu i potrebno je 60-70 kg/ha dostupnog P2O5 za prinos od 40-50 mt/ha. Fosfor se prilično ujednačeno prihvaća te treba biti dostupan tijekom vegetacije.
Kalij je važan za kvalitetu, unosi se najmanje 150 kg/ha K2O, ovisno o sadržaju K2O po analizi plodnosti. Prinos od 50 mt/ha iznosi 220-300 kg/ha K2O. Za osnovnu startnu gnojidbu i prihranu granuliranim proizvodima savjetuje se koristiti gnojiva s kalijem u obliku sulfata, kao što su YaraMila™ Complex ili Cropcare.
Treba istaknuti veliku važnost kalcija-Ca, koji je najvažniji za skladištenje i koji će spriječiti pojave gorkih pjega. Vrhunsko rješenje su YaraLiva™ Nitrabor i Tropicote (granulirani proizvodi), Calcinit (preko sustava kap po kap) i YaraVita™ Frutrel i Stopit kao folijarni proizvodi s kalcijem.
Potreba za magnezijem-Mg je 30-60 kg/ha MgO, sadržavaju ga YaraMila™ i Krista™ Mg proizvodi.
Od mikroelemenata važni su bor-B, mangan-Mn, željezo-Fe, cink-Zn, bakar-Cu, molibden-Mo, te se tehnologija ishrane temelji na osiguravanju svih hranjiva.
U tablici o tehnologiji ishrane navode se dvije vrste vodotopivih gnojiva Kristalon™ i Ferticare™. Izaberite jedan od proizvoda i programa.
Preporučeni proizvodi:
Osnovna gnojidba u jesen: YaraMila™ 9-12-25, 7-20-28, 8-24-24, Cropcare 8-11-23.
Startna gnojidba u rano proljeće: YaraMila™ Cropcare 8-11-23, 11-11-21 ili YaraMila™ Complex 12-11-18.
Prihrana kalcijem i dušikom: YaraLiva™ Calcinit, Nitrabor ili Tropicote.
Prihrana kalijem i dušikom: granule Unika™ Kali, Krista™ K Plus, Krista™ SOP.
Vodotopiva gnojiva: Kristalon™ ili Ferticare™.
Prihrana magnezijem: Krista MaG ili Krista MgS.
Folijarna prihrana: YaraVita Mediterano (N, Mg, B, Zn, P2O5) folijarno gnojivo razvijeno za sve kulture koje cvatu i plodonose .YaraVita™ Frutrel (sadržava N, P2O5, CaO, MgO, Zn, B).YaraVita Seniphos. YaraVita™ Bortrac (bor), YaraVita™ Stopit i YaraVita Caltrac (kalcij), a obratite pozornost ostalim YaraVita™ proizvodima ako je zbog manjka potrebno dodati pojedinačne mikroelemente, Mn, Fe, Cu, Mo.
YaraVita Universal Bio, NPK folijarno gnojivo sa ekstraktom algi u tretmanima tijekom cijele vegetacije. Kristalon™ Specijal 18-18-18 ili Ferticare™ 14-11-25 u dozi 3-5 kg/ha primjenjuju se u folijarnim tretmanima tijekom cijele vegetacije.
Albatros folijarna gnojiva primjenjuju se u folijarnim tretmanima tijekom cijele vegetacije.
Folijarna gnojiva mogu se primjenjivati s pesticidima.