Kako poboljšati kvalitetu plodova jagoda

Kalij je osobito važan za kvalitetu bobica – poboljšava izgled bobica i osigurava dobar okus plodova.

Najkvalitetnije jagode trebaju biti ujednačene veličine, imati sjaj i snažnu crvenu boju. Također trebaju biti sočne i imati intenzivan miris, a ne smiju biti pljesnive ili oštećene. Izbor sorte je od ključne važnosti: svaki kultivar ima karakterističan oblik, veličinu, okus i teksturu. Veličina je važna, ali prevelike plodove je teže pakirati i transportirati.

Male razlike u kvaliteti plodova mogu imati velik utjecaj na cijenu i kategorizaciju, pa se metode uzgoja usredotočuju na proizvodnju i održavanje dobre kvalitete plodova s dugim rokom trajanja.

Kalij poboljšava okus, aromu i boju

Kalij ima važnu ulogu u procesu transpiracije, regulirajući otvaranje i zatvaranje puči, i time povećava efikasnost korištenja vode, pogotovo u razdobljima vodnog stresa. Uključen je i u niz transportnih i akumulacijskih procesa unutar biljke, uključujući translokaciju dušika i aktiviranje nekih enzima.

Kalij ima utjecaj i na razinu vitamina C u plodovima, te izravno utječe na razinu antocijana, poboljšavajući boju bobica.

Grafikon: Utjecaj folijarno primijenjenog kalija na razinu vitamina C i antocijana u jagodama

Ključne karakteristike kvalitete kao što su kiselost plodova i količina šećera rastu proporcionalno s količinom primijenjenog kalija.

Grafikon: Utjecaj kalija na kiselost plodova i količinu šećera

Količina K mora biti uravnotežena s dušikom i prilagođena pojedinoj fazi rasta biljaka. Za vrijeme vegetativnog rasta količina potrebnog dušika je otprilike 2,5 puta veća od potrebne količine kalija, a u fazi plodonošenja treba težiti molarnom omjeru 2:1 ili 1:1; na taj način poboljšat će se kvaliteta plodova.

Grafikon: Utjecaj omjera dušika i kalija na prinos plodova i količinu šećera

Omjer kalija i kalcija također treba biti dobro uravnotežen za postizanje dobrog okusa i čvrstoće plodova, maksimalnog prinosa i dugog roka trajanja. Treba imati na umu kako postoji mogućnost da velika količina kalija neće povećati čvrstoću plodova ako ograniči apsorpciju kalcija.

Kalij poboljšava toleranciju na slanost i stres

Jagode su osjetljive na slanost i zbog toga za njih nije prikladno koristiti kalijev klorid, koji ima visoki indeks slanosti. No prinosi će se povećati korištenjem drugih oblika kalija kao što su kalijev sulfat ili kalijev nitrat.

Grafikon: Utjecaj oblika kalija na prinos i slanost

Kalij pridonosi smanjenju učinaka slanosti, smanjujući gubitke putem membrane, čime pomaže održavanju kvalitete plodova te spriječava gubitke.

Grafikon: Utjecaj količine primijenjenog kalija na smanjenje stresa od slanosti

Kalij minimizira učinak stresnih pojava poput mraza: povećavajući osmotski potencijal, smanjuje točku ledišta stanične otopine.