Kako produžiti rok trajanja jagoda

Jagode su jako podložne oštećenjima i truljenju poslije berbe, a manjak kalcija dodatno će pogoršati taj problem, skraćujući rok trajanja. Kalcij pomaže poboljšanju čvrstoće plodova, te produžuje održivost i rok trajanja.

Kalcij se uglavnom nalazi u listovima, peteljkama, korijenovu vratu i korijenu, ali mala količina koja dospije u sam plod od kritične je važnosti za strukturu ploda i rok trajanja.

Grafikon: Raspodjela makrohranjiva u jagodama

Unutarnji plod i distalni dijelovi ploda sadrže malo kalcija, no razmjerno visoka koncentracija na rubnim dijelovima osobito je važna za kvalitetu ploda.

Ilustracija: Raspodjela hranjiva u plodu

Ispitivanja su dokazala da kalcij pojačava čvrstoću plodova i produžuje njihovu održivost.

Grafikon: Rok trajanja jagoda u odnosu na sadržaj kalcija

Grafikon: Utjecaj kalcija na čvrstoću plodova i rok trajanja

Grafikon: Utjecaj folijarnog kalcija na čvrstoću plodova

Važno je napomenuti da prevelika količina kalcija na račun ostalih kationa može smanjiti čvrstoću plodova i skratiti rok trajanja. Zato je primjenu kalcija potrebno dobro uravnotežiti s drugim kationima poput kalija i magnezija.

Grafikon: Utjecaj omjera kationa na nedostatak kalcija

Kalcij pomaže i smanjenju plijesni na plodovima poslije berbe, a može se folijarno primijeniti prije berbe.

Grafikon: Utjecaj folijarnog kalcija na čvrstoću plodova i pojavu bolesti

Kalcij smanjuje albinizam, održavajući boju plodova tako što povećava razinu antocijana za vrijeme sazrijevanja.

Grafikon: Utjecaj folijarnog kalcija na albinizam

Silicij pojačava čvrstoću plodova

Silicij također utječe na kvalitetu plodova, pojačavajući njihovu čvrstoću, a postoje naznake da pojačava otpornost na bolesti. Primjena silicija pridonijet će produženju roka trajanja. Ključan doprinos silicija je u ojačavanju staničnih stijenki.

Grafikon: Utjecaj silicija na čvrstoću plodova jagoda