Potrebe jagoda za hranjivima

Potrebe jagoda za hranjivima ovise o fazi rasta biljaka. Doznajte koja su hranjiva najvažnija u pojedinim fazama rasta.

Uloge hranjiva u ključnim fazama rasta

Nakon berbe do početnog rasta ili zasnivanja usjeva

Dušik – za stvaranje rezervi u korijenovu vrata za recikliranje i rast novih listova na proljeće
Fosfor, kalcij, bor i cink – za razvoj maksimalno čvrstih korijena i podršku početnom rastu
Kalij – za dobar razvoj biljaka

Vegetativni rast

Dušik – glavnina ovog hranjiva potrebna je u ovoj fazi, za razvoj listova i stabljika
Fosfor – za osiguranje potrebnog unosa do faze cvjetanja
Kalij – za poticanje snažnog rasta listova i pojačavanje snažnog razvoja biljaka
Kalcij – za podizanje razine tog hranjiva u biljci i održavanje stalne opskrbe za potrebe razvoja tkiva
Sumpor i magnezij – za kontinuirani razvoj snažnih i zdravih listova te za poboljšanje zaliha tih elemenata u biljkama
Mikrohranjiva – da osiguraju da fotosintetski rast ne bude ograničen

Od cvjetanja do zametanja plodova

Kalij – najveće potrebe za razvoj bobica i stvaranje njihove kvalitete
Dušik – u smanjenim količinama, kako se ne bi ugrozila stabilnost plodova
Fosfor – za osiguranje potrebnog unosa
Kalcij i magnezij – za podršku razvoja novog tkiva i pojačavanje integriteta plodova, reduciranje bolesti i maksimiziranje roka trajanja
Bor – za dobru proizvodnju peludi, formiranje sjemena i zametanje plodova
Ostala mikrohranjiva – po potrebi, radi održavanja rasta

Od formiranja plodova do zriobe

Kalij – za postizanje maksimalne kvalitete plodova, prije svega za količinu topljive suhe tvari (TSS), kiselosti i okusa
Fosfor – za povećanje količine P koja se preusmjerava u plod
Dušik – ograničene količine za uravnotežavanje s drugim hranjivima – previše N u ovoj fazi može pokvariti plodove, dok će premala količina N smanjiti njihovu veličinu
Bor i kalcij – za čvrstoću plodova