Programi prihrane jagode i maline hranjivima


Jagoda

Jagoda se uzgaja isključivo uz navodnjavnje sustavom kap po kap pri čemu optimalna ishrana donosi prinos i kvalitetu.
Predstavit ćemo način ishrane granuliranim proizvodima u osnovnoj gnojidbi, čime stvarate osnovu, i vodotopivim proizvodima, u prihrani sustavom navodnjavanja, kako biste dodali ostatak hranjiva do potrebne razine po određenim fazama rasta i razvoja.
Mnoge sorte imaju specifične zahtjeve prema odnosu i količini hranjiva. Višak dušika tijekom zriobe izravno utječe na kvalitetu. Važno je imati optimalan intenzivni porast i u toj fazi se ne smije unijeti suvišna količina N, najviše do 80 kg/ha.
Fosfor je važan za dobro ukorjenjivanje i potrebno je 60-80 kg/ha dostupnog P2O5. Fosfor se prilično ujednačeno prihvaća tijekom vegetacije i poželjno je dodati određenu količinu u fazi prije zriobe.
Kalij je važan za kvalitetu, unosi se najmanje 120 kg/ha K2O, ovisno o sadržaju K2O po analizi plodnosti. Za osnovnu startnu gnojidbu treba upotrijebiti gnojiva s kalijem u obliku sulfata, YaraMila™ Complex ili Cropcare.
Treba istaknuti veliku važnost kalcija-Ca, zatim magnezija-Mg.
Od mikroelemenata važni su mangan-Mn, bor-B, željezo-Fe, cink-Zn, bakar-Cu, molibden-Mo, te se tehnologija ishrane temelji na osiguravanju svih hranjiva.
U uzgoju jagoda moramo provoditi ishranu biljaka tijekom ukorjenjivanja i porasta u jesen nakon ljetnje sadnje i u proljeće kada daje plodove.
U tablici o tehnologiji ishrane navode se dvije vrste vodotopivih gnojiva Kristalon™ i Ferticare™. Izaberite samo jedan od proizvoda i programa.
Preporučeni proizvodi:
Osnovna startna gnojidba: YaraMila™ Cropcare ili YaraMila™ Complex.
Vodotopiva gnojiva: Kristalon™ ili Ferticare™.
Prihrana kalcijem i dušikom: YaraLiva™ Calcinit, Nitrabor ili Tropicote.
Prihrana kalijem i dušikom: granule Unika™ Kali, Krista™ K Plus, Krista™ SOP.
Prihrana magnezijem: Krista™ MaG ili Krista™ MgS.
Folijarna prihrana: YaraVita Mediterano (N, Mg, B, Zn, P2O5) folijarno gnojivo razvijeno za sve mediteranske kulture koje cvatu i plodonose. YaraVita™ Frutrel (N,P2O5, CaO, MgO, Zn, B). YaraVita™ Bortrac, obratite pozornost ostalim YaraVita™ proizvodima ako je zbog manjka potrebno dodati pojedinačne elemente ishrane.
Kristalon™ Specijal 18-18-18 ili Ferticare™ 14-11-25 u dozi 3-5 kg/ha.
Folijarna gnojiva mogu se primjenjivati s pesticidima.

Obavezno provjerite plodnost tla kemijskom analizom. Za precizne programe ishrane i savjete u ishrani biljaka obratite se našem stručnom servisu: tatjana.uljanic@yara.com, stevan.mesarovic@yara.com.

Malina i kupina

Malina i kupina većinom se uzgajaju bez navod-njavanja, no sve se više usjevi navodnjavaju susta-vom kap po kap. Predstavit ćemo dvije tehnologi-je ishrane: bez navodnjavanja i s navodnjavanjem. Oba se načina provode granuliranim proizvodima osnovnoj gnojidbi, čime gradite osnovu. U osta-lim fazama rasta i razvoja dodaju se preporučeni proizvodi do potrebne razine.

Mnoge sorte imaju specifične zahtjeve kad je riječ odnosu hranjiva i količini. Višak dušika tijekom zriobe izravno utječe na kvalitetu.

Važno je imati optimalan intenzivni porast i razvoj plodova i u tim fazama ne smije se unijeti suvišna količina N, najviše do 80 kg/ha.
Fosfor je važan za prinos i kvalitetu i potrebno je 60 kg/ha dostupnog P2O5. Fosfor se prilično ujednačeno usvaja tijekom vegetacije i treba biti dostupan tijekom vegetacije.
Kalij je važan za kvalitetu, unosi se najma-
nje 100 kg/ha K2O, ovisno o sadržaju K2O po analizi plodnosti. Za osnovnu startnu gnojidbu i prihranu granuliranim proizvodima savjetuje se upotrijebiti gnojiva s kalijem u obliku sulfata, kao što su YaraMila™ Complex ili Cropcare.
Treba istaknuti veliku važnost kalcija-Ca, zatim magnezija-Mg.
Od mikroelemenata važni su mangan-Mn, bor-B, posebno željezo-Fe, cink-Zn, bakar-Cu, moli-bden-Mo, te se tehnologija ishrane temelji na osiguravanju svih hranjiva. Važno je obavljati folijarne prihrane mikroelementima B, Mn, Zn nakon berbe dok je list zelen kako bi se ti elementi skladištili u stablu tijekom zimskog mirovanja.
U tablici o tehnologiji ishrane navode se dvije vrste vodotopivih gnojiva - Kristalon™ i Fertica-re™. Izaberite jedan od proizvoda i programa.
Preporučeni proizvodi:
Osnovno-startna gnojidba i prihrana granuli-ranim proizvodima: YaraMila™ Cropcare ili YaraMila™ Complex.
Vodotopiva gnojiva: Kristalon™ ili Ferticare™.
Prihrana kalcijem i dušikom: YaraLiva™ Calcinit, Nitrabor ili Tropicote.
Prihrana kalijem i dušikom: granule Unika™ Kali, Krista™ K Plus, Krista™ SOP.
Prihrana magnezijem: Krista™ MaG ili Krista™ MgS.
Folijarna prihrana: YaraVita Mediterano (N, Ca, Mg, B, Zn, P2O5) folijarno gnojivo razvijeno za sve mediteranske kulture koje cvatu i plodonose. YaraVita™ Frutrel (N,P2O5, CaO, MgO, SO3, Zn, B). YaraVita™ Bortrac, obratite pozornost ostalim YaraVita proizvodima ako je zbog manjka potrebno dodati pojedinačne elemente ishrane.
YaraVita Universal Bio , NPK folijarno gnojivo sa ekstraktom algi u tretmanima tijekom cijele vegetacije. Kristalon™ Specijal 18-18-18 ili Ferti-care™ 14-11-25 u dozi 3-5 kg/ha.
Folijarna gnojiva mogu se primjenjivati s pestici-dima.

imagese44l.png

Obavezno provjerite plodnost tla kemijskom analizom. Za precizne programe ishrane i savjete u ishrani biljaka obratite se našem stručnom servisu: tatjana.uljanic@yara.com, stevan.mesarovic@yara.com.