Folijarna prihrana povećava rast gomolja krumpira

Za ostvarenje maksimalnog prinosa krumpira od ključne je važnosti održavanje stope rasta gomolja za vrijeme važne faze rasta, a to se ostvaruje optimalnom ishranom biljaka.

Održavanje zelene površine biljnog pokrova pridonosi povećanju veličine gomolja time što produžuje efikasno odvijanje procesa fotosinteze, a u konačnici rezultat je povećanje prinosa. Krumpir je inherentno neefikasan po pitanju iskorištavanja hranjiva iz tla, stoga je prihrana u folijarnom obliku idealan način da hranjiva dođu do listova.

Chafer Nufol održava učinkovitost i produžuje trajanje zelenog biljnog pokrova

U ovoj fazi dušik je esencijalno hranjivo, budući da održava zeleni biljni pokrov. Dok je glavnina dušika primijenjena u fazi zametanja gomolja, dodatna prihrana obavlja se u fazi rasta gomolja, kroz nekoliko folijarnih raspršivanja odgovarajuće razrijeđenog Chafer Nufola.

U usporedbi s primjenama u tlu, značajno se poboljšana iskorištenost dušika. Ispitivanja koja su Yarini stručnjaci proveli u Yorkshireu u Engleskoj pokazala su da se nakon primjene Nufola prinos povećao za 8,3%.

Primjena treba započeti u fazi zametanja gomolja, a 2-4 primjene razrijeđene hranjive otopine treba napraviti od početka rasta gomolja do 3 tjedna prije planirane desikacije. Za dodatne informacije o količinama i vremenu primjene obratite se Yarinom stručnjaku za vašu regiju.

YaraVita Magphos K primjenom nakon zametanja gomolja povećava veličinu gomolja

Magnezij je važno hranjivo u fazi rasta gomolja, jer će odgovarajuće količine tog elementa reducirati sadržaj škroba i razinu proteina, čija bi veća prisutnost utjecala na okus krumpira. Suha tla ograničavaju apsorpciju magnezija, no folijarno raspršivanje vrlo je efikasno.

Fosfor je također potreban biljkama za vrijeme rasta gomolja, i na mjestima gdje količine fosfora nisu dovoljne potrebna je prihrana biljaka za održavanje kontinuiteta rasta. Nedavna ispitivanja koja je u Velikoj Britaniji napravila neovisna organizacija ADAS pokazala su kako je primjena folijarnih fosfata nakon zametanja gomolja rezultirala povećanjem veličine gomolja, te tako pozitivno utjecala na prinos.

YaraVita Magphos K primjenjuje se tijekom faze rasta gomolja u količini 5 l/ha, a rade se najviše 2 raspršivanja.