Kako poboljšati kvalitetu gomolja krumpira

Kvalitetu krumpira odreduju tri glavna kriterija: kvaliteta gomolja, glatkoća pokožice te skladišna i kulinarska kvaliteta. Za ostvarivanje najboljeg rezultata u pogledu svakog od navedenih kriterija važan je dobro uravnotežen program ishrane.

Kvaliteta gomolja

Kvaliteta gomolja - određena sadržajem suhe tvari (ili, još specifičnije, sadržajem škrobi), unutarnjim poremećajima ili potencijalom za kuhanje - od presudne je važnosti za krajnjeg korisnika.

Dušik potiče rast listova i gomolja te maksimizira prisutnost škroba; fosfor podržava rast listova i gomolja te poboljšava kvalitetu i količinu škroba; kalij maksimizira apsorpciju vode i produkciju suhe tvari, te može pomoći u smanjivanju pojave oštećenja; kalcij smanjuje pojavu oštećenja, te stvaranje smeđih i crnih mrlja; magnezij osigurava jaku fotosintetsku sposobnost i dobar rast; bor pomaže u smanjivanju stvaranja unutarnjih oštećenja u obliku smeđih i crnih mrlja.

Glatkoća pokožice

Glatkoća kore postaje sve važnija budući da sve više kupaca traži krumpire čiste, privlačne kore. Gomolji s površinskim oštećenjima očigledno su manje privlačni, a osim toga velika je vjerojatnost da nisu za duže skladištenje.

Pravilno uravnotežena ishrana biljaka smanjit će pojave bolesti kore gomolja i poboljašati glatkoću i sjaj. Kalcij ojačava kore gomolja i poboljšava otpornost na bolesti; bor pojačava učinak kalcija, poboljšavajući apsorpciju, te pridonosi smanjivanju razine obične krastavosti i drugih bolesti gomolja; cink pridonosi smanjenju razine prašne krastavosti, dok sumpor neutralizira i prašnu i običnu krastavost.

Skladišna i kulinarska kvaliteta

Nakon vađenja krumpira poljoprivrednikov posao, naravno, nije gotov, jer se u većini zemalja krumpir skladišti kako bi se osigurala opskrba za cijelu godinu. Gomolji koji su manje podložni modricama ili gubitku boje moći će duže biti uskladišteni i zadržat će bolju kvalitetu za kuhanje.

Dobro odmjerena prihrana usjeva prije berbe poboljšat će skladišnu i kulinarsku kvalitetu gomolja krumpira. Kalij, kalcij, magnezij i bor pozitivno utječu na potencijal za skladištenje i kuhanje, tako što smanjuju podložnost stvaranju unutarnjih oštećenja, posmeđenja i crnih mrlja, te podložnost gubitku boje.