Kako povećati veličinu gomolja krumpira

Veličina i ujednačenost gomolja od presudne su važnosti za svaku konačnu upotrebu krumpira, bilo da je riječ o stolnom, sjemenskom ili krumpiru za preradu. Sve što produžuje trajanje zdravog biljnog pokrova pridonijet će povećanju prosječne veličine gomolja.

Precizno uravnotežena ishrana biljaka vrlo je važna za povećanje veličine gomolja krumpira. Hranjiva duši, fosfor, kalij, kalcij, magnezij i mangan dokazano pridonose veličini gomolja krumpira.

Dušik utječe na biljni pokrov te shodno tome i na brzinu rasta gomolja

Dušik je važan za stimuliranje rasta i osiguravanje visokih prinosa. Dušik je neophodan u stadiju formiranja listova te kasnije za ubrzavanje rasta i povećanje veličine gomolja, osiguravajući optimalnu fotosintetsku aktivnost listova. Primjena dušika u ranoj fazi razvoja usjeva pridonijet će stvaranju veće površine biljnog pokrova, dok će u kasnijim fazama rasta pomoći u održavanju zelenila biljnog pokrova i maksimiziranju prinosa.

Neophodno je da primjena ovog hranjiva bude uravnotežena. Prevelika količina u ranoj fazi može izazvati prekomjerni vegetativni rast, a na štetu formiranja gomolja; u kasnijoj fazi rasta, previše dušika može prouzročiti nastavak rasta i rezultirati značajnom količinom “prevelikih” krumpira, izlažući cijeli urod riziku od zaraze plamenjačom. No, u vrućim i suhim klimatskim uvjetima dodatne količine dušika mogu pomoći rastu biljnog pokrova i produžiti rast gomolja.

Dušik – utjecaj na veličinu gomolja

Pravodobna primjena odgovarajućih količina dušika od presudne je važnosti za ostvarivanje prinosa, veličine gomolja i ciljanih karakteristika kvaitete.

Ova serija ispitivanja, provedena u Engleskoj, prikazuje kako je povećavanje količine dušike dovelo do povećane veličine gomolja te na taj način do povećanja ukupnog prinosa.

Važan je i oblik dušika. Za vrijeme sjetve najbolje je koristiti uravnotežen odnos amonijskog N i nitratnog N, a svakako treba voditi računa da prekomjerna količina reducira pH vrijednost u području korijena, povećavajući rizik od rizoktonije (“bijele noge”). Tijekom zametanja gomolja pa do njegova nalijevanja preporučljivo je koristiti nitratni dušik, budući da je pokazao znatno bolje rezultate.

Prihrana fosforom nakon zametanja gomolja povećava veličinu gomolja

Primjenom folijarnog fosfornog gnojiva nakon zametka gnojiva povećat će se veličina gomolja, a samim tim i prinosi. Međutim, treba istaknuti da folijarni fosfor nije zamjena za fosfor primijenjen u tlo – bez odgovarajuće gnojidbe fosforom u ranoj fazi rast biljaka neće biti optimalan.

Folijarni fosfor – utjecaj na prinos

Serija neovisnih istraživanja, provedenih u Engleskoj, pokazala je kako se primjenom folijarnih fosfata konzistentno povećavaju prinosi.

Kalij – presudno važan za visoke prinose

Usjevi krumpira tokom rasta apsorbiraju velike količine kalija, stoga je taj element od presudne važnosti za ostvarenje visokih prinosa.

Kalij i prinosi

Tijekom tri godine provedeno je pet ispitivanja na vulkanskom tlu bogatom kalijem, i primjenom 120 kg K20 po hektaru prosječni prinos porastao je za 10 t/ha.

Kalcij utječe na rast gomolja

Kalcij je ključni sastavni dio stanični stijenki, koji ojačava strukturu i osigurava stabilnost stanice. Neophodan je u vrijeme diobe i ekspanzije stanica, te ga stoga treba primijeniti prije i za vrijeme faze brzog rasta gomolja.

Kalcij i stres usjeva

Nedostatak magnezija smanjuje veličinu gomolja

Magnezij je potreban za vrijeme rasta gomolja, i ako ga nema dovoljno smanjit će se veličina gomolja, kao i prinos. Tla s osjetnim manjkom magnezija dat će i do 15% manji prinos - u takvim slučajevima, ispitivanja su pokazala kako redovita godišnja primjena magnezija rezultira povećanjem prinosa u rasponu od 1% do 10%.

Magnezij i prinosi

Apsorpcija magnezija ovisi o odnosu s drugim kationima, pogotovo kalijem. Visoka koncentracija kalija u tlu može izazvati nedostatak magnezija; s druge strane, količina magnezija u tlu može biti dovoljna, međutim suhoća tla može ograničiti sposobnost apsorpcije. U oba slučaja, folijarna primjena magnezija bit će vrlo učinkovita.

Ostale poljoprivredne prakse za povećanje veličine gomolja krumpira

  • Obavljanje sjetve što je moguće prije kako bi se produžila sezona rasta
  • Sadnja fiziološki zrelog krumpira koji će brže niknuti
  • Obavljanje sjetve pri optimalnoj temperaturi tla kako bi se osiguralo brže nicanje usjeva
  • Navodnjavanje i metode zaštite usjeva osiguravaju maksimalno trajanje biljnog pokrova i neograničeni rast gomolja
  • Pravovremeno obavljanje desikacije