Programi prihrane krumpira hranjivima


Krumpir ima izražene zahtjeve za svim hranjivima, no optimalan odnos N:P2O5:K2O:CaO:MgO važan je čimbenik prinosa i posebno kvalitete.
Za deset tona prinosa i odgovarajuće zelene mase krumpir u navodnjavanju iznosi 32 kg N, a bez navodnjavanja 35 kg N. Nije potrebno dodati više od potrebne količine dušika za željeni prinos jer se time izravno utječe na kvalitetu. Prihranjivati treba u jednoj ili dvije aplikacije, ovisno o sastavu i kvaliteti tla. Da bi rasipanje dušičnih gnojiva po površini bilo precizno,pogledati članak o N-senzoru.
Fosfor je važan odmah nakon nicanja za dobro ukorjenjivanje. Za deset tona prinosa u navodnjavanju potrebno je 12 kg P2O5, a bez navodnjavanja 14 kg P2O5. Treba osigurati 60-70 kg/ha dostupnog P2O5 za prinos od 50 mt/ha. Pomoću YaraMila™ 8-24-24, 7-20-28, 14-14-21 i 9-12-25, u količini do 800 kg/ha postižu se optimalni prinosi. Topivost i pristupačnost fosfora iz YaraMila™ granuliranih gnojiva (70% vodotopiv) omogućuje optimalan rast i razvoj usjeva koji su pokazali bolji rezultat u vrijeme sušnih ekstrema.
Kalij je važan za krumpir te je za deset tona prinosa potrebno 65 kg kalija u navodnjavanju, a 75 kg bez navodnjavanja. Za prinos od 50 mt iznosi do 350 kg/ha K2O. U pravilu se unosi najmanje 150 kg/ha K2O, ovisno o sadržaju K2O po analizi plodnosti. Savjetujemo primijeniti do 800 kg/ha YaraMilaTM, ovisno o analizi tla.
Od drugih elemenata treba istaknuti važnost kalcija-Ca za kvalitetu i dobro skladištenje, zatim magnezij-Mg.
Od mikroelemenata važni su mangan-Mn, bor-B, željezo-Fe, molibden-Mo, te je težište folijarne ishrane upravo na njihovoj pravodobnoj primjeni.
Osnovna gnojiva YaraMila™ možete unijeti u dvije aplikacije: 400 kg/ha u jesenskoj obradi i 400 kg/ha sadilicom u redove ili po cijeloj površini u pripremi tla za sadnju. Ako gnojiva unosite u redove sadilicom, položaj granula treba biti 5-10 cm lijevo i desno od krtola i 5 cm ispod krtola, odnosno naklijalih okaca.
Takva primjena dala je najbolje rezultate.
Preporučeni proizvodi:
Osnovna gnojidba u jesen: YaraMila™ 8-24-24, 7-20-28 ili 9-12-25.
Predsjetvena priprema: YaraMila™ 7-20-28, 7-12-25, 8-24-24, 14-14-21, 16-27-07.
Prihrana dušikom: YaraLiva™ Nitrabor ili Tropicote, Superstart, YaraBela™ Extran, u jednoj ili dvije aplikacije.
Folijarna prihrana: YaraVita™ Solatrel, Kombiphos, Seniphos, YaraVita™ Bortrac potpuna potpora u ishrani borom-B. YaraVita Universal Bio
YaraVita™ Tiotrac (sadržava N i S), povećanje kvalitete.
Obratite pozornost ostalim YaraVita™ proizvodima ako je zbog manjka potrebno dodati pojedinačne elemente ishrane. Folijarna gnojiva mogu se primjenjivati s pesticidima.

Obavezno plodnost tla provjerite kemijskom analizom. Za precizne programe ishrane i savjete u ishrani biljaka obratite se našem stručnom servisu:  tatjana.uljanic@yara.com, stevan.mesarovic@yara.com.