Kako povećati prinos silažnog kukuruza

Prinos silažnog kukuruza povećava se utvrđivanjem optimalnog broja stabljika za stvaranje zelenog biljnog pokrova te pravilnim održavanjem tog biljnog pokrova o žetve. Kako bi se to ostvarilo, potreban je dobro uravnotežen program ishrane koji uključuje sva makro- i mikrohranjiva.

Grafikon: Utjecaj ishrane na prinos silažnog kukuruza

Na količinu prinosa silažnog kukuruza može utjecati velik broj čimbenika, a uzgajivač nad mnogima može imati kontrolu, ovisno o klimatskim uvjetima i vrsti tla. Precizno uravnotežen program ishrane od ključne je važnosti za ostvarivanje maksimalnog prinosa.

Na prinos silažnog kukuruza utječu ista hranjiva kao i kod kukuruza za zrno, no ta dva tipa razlikuju se u iznošenju hranjiva, pa to treba imati na umu prilikom planiranja ishrane tih usjeva.

Vodič za primjenu hranjiva

Dušik pospješuje rast i povećava prinos

Dušik je veoma važan za ostvarivanje visokih prinosa silažnog kukuruza. Pospješuje rast i razvoj, te treba stalno biti dostupan biljkama. Važan je za izgradnju i održavanje zelenog biljnog pokrova, maksimiziranje fotosintetske asimilacije te u konačnici za maksimiziranje prinosa silažnog kukuruza.

Grafikon: Utjecaj dušika na prinos i proteinski sadržaj silažnog kukuruza

Fosfor poboljšava rast korijena i zasnivanje usjeva

Fosfor je prije svega važan za razvoj korijena i dobro zasnivanje usjeva. Zasnivanje usjeva zasađenih u hladnom ili vlažnom tlu često je usporeno, a fosfor je često ograničavajući čimbenik. Slično je i kod suhog tla, u kojem je dostupnost fosfora također ograničena.

Grafikon: Utjecaj fosfora na prinos silažnog kukuruza

Folijarna primjena fosfora najbolji je način za nadoknađivanje nedostatka hranjiva u ranoj fazi, a pomoći će i poboljšanom razvoju korijenskog sustava za podršku kasnijem rastu.
Istraživanja su pokazala da biljke kukuruza koje rastu u hladnom i/ili kiselom tlu s manjkom fosfora koriste dvostruko više površinski primijenjenog fosfora od kontrolnih biljaka u kojima nema nedostatka hranjiva; znatno više fosfora je premješteno iz listova, prije svega u korijene, čime se maksimalno pojačava rani razvoj korijena.

Manjak kalija ograničava prinos

Poput dušika, i kalij pojačava razvoj usjeva, te je rastućim biljkama potreban u velikim količinama. Primjena kalija treba biti uravnotežena s primjenom dušika. Dobro odmjerena prihrana kalijem znatno će smanjiti štete od mraza i polijeganje. Kalij je osobito važan za zatvaranje puči, a nedostatak tog hranjiva rezultira gubitkom vode u biljci.

Grafikon: Utjecaj kalija na prinos silažnog kukuruza

Iznošenje kalija kod silažnog je kukuruza znatno veće nego kod kukuruza u zrnu, i taj podatak treba imati na umu pri planiranju potreba za gnojivima za sljedeće usjeve.

Nedostatak svakog mikrohranjiva utječe na prinos

Manjak bilo kojeg mikrohranjiva može ograničiti razvojne procese i u konačnici smanjiti prinos kukuruza.
Mangan i željezo povećavaju fotosintetsku aktivnost i održavaju stabilan rast, tako stvarajući uvjete za visoku razinu prinosa. Kalcij osigurava čvrstoću biljaka, štiteći stvaranje korijena, listova i stabljika. Bor je potreban za razvoj peludnih cijevi i stvaranje dobrog zrna. Cink je važan za fotosintetsku aktivnost.

Grafikon: Utjecaj mangana na prinos silažnog kukuruza

Mangan izravno utječe na razvoj i rast biljaka. Sudjeluje u proizvodnji klorofila i fotosintezi, te kao katalizator u brojnim procesima rasta unutar biljke, uključujući metabolizam i sintezu proteina.

Grafikon: Utjecaj željeza na prinos silažnog kukuruza

Nedostatak željeza nije među ozbiljnijim problemima za biljke kukuruza. U slučajevima kad je utvrđen nedostatak, dokazano je da se prinos povećava folijarnom primjenom željeza, pogotovo u kasnijoj fazi rasta listova i ranoj fazi produžnog rasta stabljika. Željezo je, kao sastavni dio enzima i proteina, važno za metabolizam biljaka, a u nitrat reduktazi djeluje u redukciji nitrata u amonijak te u konačnici u aminokiseline.

Grafikon: Utjecaj folijarnog bora na prinos silažnog kukuruza

Grafikon: Utjecaj cinka na prinos silažnog kukuruza

Ostale poljoprivredne prakse za povećanje prinosa silažnog kukuruza

  • Održavanje optimalne pH vrijednosti tla kako bi se osigurala dostupnost hranjiva i maksimalan rast. Poželjno je da pH vrijednost bude u rasponu od 6 do 7,2 (mjereno u vodi). Kukuruz slabo uspijeva u tlu niske (<5) pH vrijednosti, u kojem toksičnost aluminija reducira razvoj korijena, a toksičnost mangana reducira razvoj biljaka.
  • Primjena vapna u svrhu povećavanja pH vrijednosti tla, te gipsa za poboljšanje strukture tla i zasićenosti kalcijem, pridonijet će povećanju prinosa. Sumpor iz gipsa veže se sa slobodnim aluminijem, reducirajući njegovu toksičnost za biljke.
  • Dobra struktura tla od ključne je važnosti za razvoj snažnih korijena i dobar rast – kukuruz je posebno osjetljiv na zbijanje tla.
  • Razmak između biljaka, gustoća sklopova i plodored s drugim kulturama pridonijet će smanjivanju bolesti, te pojavama nametnika odnosno korova, u konačnici donoseći povećanje prinosa kukuruza.
  • Kontrola korova od ključne je važnosti za osiguravanje dobrih uvjeta za sjetvu, a kontrolom nametnika i bolesti minimizirat će se šteta na korjenima i produktivnoj površini listova. Navodnjavanje se ne prakticira često, ali dobra opskrba vodom, pogotovo u vrijeme svilanja, vrlo je važna za formiranje zrna.