Poticanje rasta mladih stabala masline


Stanje ishranjenosti presudno je za rast novih sadnica prilikom podizanja novog plodnog maslinika. Količina hranjiva utjecat će na brzinu rasta. Prilikom planiranja prihrane biljaka važan je i izbor vrste gnojiva, budući da i to može utjecati na stablo.

 

Ishrana biljaka i rast mladih stabala masline

Dušik je ključan za razvoj sjemena, a korištenjem nitratnog dušika stimulira se rast mladih sadnica maslina. To se uspoređuje s biljkama koje primaju dušik kao kombinaciju nitrata i amonijačnog dušika (amonijev nitrat) ili samo amonijak. Rast je mjeren kroz ukupnu duljinu novih izdanaka u svakoj skupini tijekom devet mjeseci uzgoja.

Rast je ključan za mlada stabla masline, ali ponekad ga treba izbjegavati kod odraslih stabala.