Povećanje sadržaja ulja u maslinama


Sadržaj ulja u maslinama ne ovisi o prinosu masline ili veličini ploda. Kad masline potpuno sazriju, relativni sadržaj ulja u mezokarpu jednak je u svim plodovima, bez obzira na veličinu ili ukupni prinos. Međutim, konačnu kvalitetu maslinovog ulja određuje međudjelovanje uvjeta uzgoja i sorte maslina. Precizan program gnojidbe također utječe na konačnu kvalitetu ulja u maslinama.

Ishrana biljaka i sadržaj ulja u maslinama

Primjena gnojiva koja osiguravaju makro- i mikrohranjiva u većoj količini od standardno preporučene imala je pozitivan utjecaj u nasadima maslina sorte “manzanillo” na pjeskovitom tlu, povećavši prinos maslina i sadržaja ulja u pulpi. Taj je učinak još bolji u kombinaciji s prstenovanjem.

Kalcij i bor

Folijarnom primjenom kalcija i bora povećava se sadržaj ulja kod zrelih stabala tri sorte maslina za proizvodnju ulja (u sustavu navodnjavanja) koje su rasprostranjene po cijelome svijetu: “arbequina”, “koroneiki” i “bouteillan”. Povećanje volumena ploda i sadržaja ulja dostiže maksimalni učinak zajedničkom primjenom kalcija i bora. Učinak je bio isti za sve tri sorte tijekom dvije godine. Povećanje stope kalcija do 2% i bora na 100 ppm imalo je najbolji učinak na oba parametra. U svim je slučajevima folijarna prihrana primijenjena dva puta - u punom cvatu i dva tjedna kasnije (grafikoni 12-14).

Slide11.JPG

Slide12.JPG

Slide13.JPG