Povećavanje cvjetova i zametanja plodova maslina


Optimalan prinos maslina je, između ostalog, rezultat broja plodova zametnutih iz dovoljnog broja cvjetova u dobrim uvjetima. Uravnotežen program gnojidbe važan je kako bi do maksimuma potaknuo cvjetanje i zametanje plodova. Pravilna količina i dostupnost hranjiva podržavat će zametnute plodove cijelim tijekom njihova razvoja, povećavajući ukupni prinos masline.

Primjena gnojiva koja sadrže makrohranjiva i mikrohranjiva u većoj količini od standardno preporučene imala je pozitivan utjecaj na količinu dobivenog ulja u nasadima maslina sorte “manzanillo” na pjeskovitom tlu, povećavši prinos maslina i sadržaj ulja u pulpi. Taj je učinak još bolji u kombinaciji s prstenovanjem. Oba postupka utječu na broj cvjetova po izdanku (grafikon 9).

Slide8.JPG

Ishrana biljaka i cvjetova i zametanje plodova maslina

Dušik, fosfor i kalij

Dušik, fosfor i kalij važni su za cvatnju i zametanje plodova masline. Dušik i fosfor osobito su važni za ishranu mladih stabala masline. Kada se održava ispravna koncentracija makrohranjiva, stablo masline pozitivno reagira na povećanje razine svakog hranjiva. Njihov utjecaj je značajan na cvatnju i broj plodova. Višak hranjiva može prouzročiti poremećaj u ishrani te smanjiti učinkovitost gnojidbe.

 

Bor

Folijarna prihrana borom, primijenjena u tri različite količine, povećala je zametanje plodova masline sorte “manzanillo” tijekom dvogodišnjeg eksperimenta (Slavko Perica i dr.). Bor, dakle, ima itekako važnu ulogu u zametanju plodova masline. Jedno je od ključnih hranjiva za razvoj peludi i rast. Primjena je učinkovitija kada biljkama nedostaje bora, kada je na niskim razinama (<19 ppm u suhoj tvari) i tijekom druge sezone. Bor se uglavnom akumulira u reproduktivnom tkivu, a značajno manje u vegetativnim listovima (grafikon 11). Rana primjena riješit će ovaj problem. Bor je također važan za ostvarivanje ukupne koncentracije tkiva.

Slide9.JPG

Slide10.JPG