Povećavanje težine i veličine ploda masline


Povećani prinos maslina mjerljiv je konačni rezultat koji se može postići na različite načine. Dokazani faktor koji utječe na ukupni prinos maslina je uravnotežena primjena specifičnih hranjiva koja povećavaju težinu i veličinu ploda masline.

Ishrana biljaka i težina i veličina maslina

Kalij i cink

Folijarna primjena kalija i cinka - kada se koriste zajedno u obliku cinkovog sulfata i KNO3, u omjeru 1:1 - povećava i veličinu i masu ploda masline, a povećava se i omjer pulpe i koštice. Cink pojačava stvaranje i translokaciju ugljikohidrata, pospješujući enzime ugljikohidrata, dok kalij povećava propusnost membrane (grafikon 5).

Slide4.JPG

Slide5.JPG