Programi prihrane masline hranjivima


Maslina, biljka koja se uglavnom uzgaja na mediteranskom području, uspijeva na pjeskovitom ilovastom tlu s neutralnom pH reakcijom, dovoljno drenirana i opskrbljena humusom i mineralnim hranjivima. Također je potrebno da tlo sadržava kalcij, te ako ga nema dovoljno, potrebno ga je dodati gnojidbom.
Osnovnu startnu gnojidbu granuliranim gnojivima obavite YaraMila™ proizvodima. Ukupno primijenjena količina gnojiva treba biti najviše do 350 kg/ha jer su Yara gnojiva vrlo djelotvorna.
Višak dušika izravno utječe na kvalitetu, važno je imati optimalan intenzivan porast i razvoj. U punoj rodnosti zahtijeva od 100-200 kg/ha čistog N. Dopunu gnojidbe dušikom obavite pomoću YaraLiva™ Nitrabora.
Fosfor je važan za prinos i kvalitetu i potrebno je 60-120 kg/ha dostupnog P2O5. Fosfor se prilično ujednačeno prihvaća i važna je njegova dostupnost tijekom vegetacije.
Kalij je važan za kvalitetu, randman ulja, unosi se najmanje 150 kg/ha K2O, ovisno o sadržaju K2O po analizi plodnosti. Za osnovnu startnu gnojidbu i prihranu granuliranim proizvodima važno je upotrijebiti gnojiva kalijem u obliku sulfata, kao što su YaraMila™ Complex ili Cropcare.
Ako su masline navodnjavane i imaju vrlo visoke prinose, količina dodanih hranjiva treba se povećati najmanje za 50 %.
Treba istaknuti važnost magnezija-Mg i već spomenutog kalcija-Ca.
Od mikroelemenata najvažniji je Bor-B, zatim cink-Zn, željezo-Fe, mangan-Mn, bakar-Cu, te se tehnologija ishrane temelji na osiguravanju svih hranjiva.
Preporučeni proizvodi:
Startna gnojidba: YaraMila™ Complex 12-11-18 ili YaraMila™ Cropcare 8-11-23, 11-11-21.
Prihrana kalcijem i dušikom: YaraLiva™ Calcinit, Nitrabor ili Tropicote.
Prihrana kalijem i dušikom: Unika™ Kali, Krista™ K Plus, Krista™ SOP.
Vodotopiva gnojiva: Kristalon™ ili Ferticare™.
Prihrana helatima: Rexolin™ i Tenso™ proizvodi,
Folijarna prihrana: YaraVita Mediterano (N, Mg, B, Zn, P2O5) folijarno gnojivo razvijeno za sve kulture koje cvatu i plodonose . YaraVita™ Frutrel (sadržava N, P2O5, CaO, MgO, Zn, B). YaraVita™ Bortrac (bor), a obratite pozornost ostalim YaraVita™ proizvodima ako je zbog manjka potrebno dodati pojedinačne mikroelemente, Mn, Fe, Cu, Mo.
Kristalon™ Specijal 18-18-18 ili Ferticare™ 14-11-25 u dozi 3-5 kg/ha primjenjuju se u folijarnim tretmanima tijekom cijele vegetacije.
Albatros™ folijarna gnojiva primjenjuju se u folijarnim tretmanima tijekom cijele vegetacije.
Folijarna gnojiva mogu se primjenjivati s pesticidima.

maslina-tabela.JPG