Smanjenje alternativne rodnosti maslina


Alternativna rodnost pojava je koja se javlja kod nekih biljnih kultura kod kojih u uzastopnim godinama dolazi do značajnih oscilacija količine uroda. Kod maslina do te pojave dolazi zbog prevelikog broja zametnutih plodova, što uzrokuje smanjenje veličine plodova. Posljedica toga je smanjena indukcija cvjetanja, odnosno manje plodna godina. Alternativna rodnost posljedica je dvosezonskog ciklusa masline.

Uravnoteženi program gnojidbe, uz primjenu odgovarajućih količina za svaki nasad te pravilno planiranje za plodne i manje plodne godine, osjetno će utjecati na alternativnu rodnost, pa će se smanjena razlika u prinosu između plodnih i manje plodnih godina pozitivno odraziti na uzgajivačevu zaradu, pogotovo u slučaju maslinika navodnjavanih samo oborinama.

 

Ishrana biljaka i alternativna rodnost maslina

Količina gnojiva mora biti dovoljna da bi zadovoljila potrebe nasada (posebno u manje plodnim godinama) kako bi se smanjila pojava alternativne rodnosti. Vrijednost od 100% na grafikonima označava preporučenu količinu NPK, a NPK + 25% / 50% odnosi se na količinu veću od preporučene za 25% odnosno 50% prilikom svake primjene. (grafikon 8)

Slide7.JPG

Slide6.JPG