YaraMila 13-13-21

YaraMila 13-13-21

YaraMila NPK granulirana gnojiva koje karakterizira izrazita djelotvornost

Repromaterijal upotrijebljen u nastanku naših proizvoda visoke je kakvoće (bez teških metala), a proces proizvodnje je poseban te se granule YaraMila™ mineralnih gnojiva odmah otapaju u dodiru s vlagom iz tla. Usjevi se hranjivim elementima opskrbljuju trenutno. Brzo otapanje I oslobađanje hranjivih elemenata omogućava učinkovitu primjenu gnojiva YaraMila™ neposredno u pripremi tla za sjetvu i sadnju (kao starter) kao i za djelotvorno prihranjivanje usjeva.

YaraMila 13-13-21 za krumpir, korjenaste kulture, lukovičasto povrće, koštičavo voće u količini 200-500 kg/ha

Informacije o načinu primjene proizvoda

* SVE KULTURE (POLJSKI UZGOJ)

za krumpir, korjenaste kulture, lukovičasto povrće, koštičavo voće u količini 200-500 kg/ha

Informacije o načinu primjene proizvoda

* SVE KULTURE (POLJSKI UZGOJ)

za krumpir, korjenaste kulture, lukovičasto povrće, koštičavo voće u količini 200-500 kg/ha