YaraMila 8-24-24

YaraMila 8-24-24

YaraMila NPK granulirana gnojiva koje karakterizira izrazita djelotvornost

Repromaterijal upotrijebljen u nastanku naših proizvoda visoke je kakvoće (bez teških metala), a proces proizvodnje je poseban te se granule YaraMila™ mineralnih gnojiva odmah otapaju u dodiru s vlagom iz tla. Usjevi se hranjivim elementima opskrbljuju trenutno. Brzo otapanje I oslobađanje hranjivih elemenata omogućava učinkovitu primjenu gnojiva YaraMila™ neposredno u pripremi tla za sjetvu i sadnju (kao starter) kao i za djelotvorno prihranjivanje usjeva.

YaraMila 8-24-24 Na tlima s manjkom fosfora za ratarske kulture, kao što su pšenica, industrijsko bilje, kukuruz, u količini od 400 kg/ha te za jesensku gnojidbu voćnjaka i vinograda 200 kg/ha.

Informacije o načinu primjene proizvoda

* SVE KULTURE (POLJSKI UZGOJ)

Na tlima s manjkom fosfora za ratarske kulture, kao što su pšenica, industrijsko bilje, kukuruz, u količini od 400 kg/ha te za jesensku gnojidbu voćnjaka i vinograda 200 kg/ha.

Žitarice

Žitarice: Osnovna gnojidba u predsjetvenoj pripremi u jesen: YaraMila™ 8-24-24 u količini od 250 do 400 kg/ha.

Oilseed rape (winter)

Uljana repica: Osnovna obrada ili startna gnojidba pred sjetvu YaraMila™ 8-24-24 200-400 kg/ha

Informacije o načinu primjene proizvoda

* SVE KULTURE (POLJSKI UZGOJ)

Na tlima s manjkom fosfora za ratarske kulture, kao što su pšenica, industrijsko bilje, kukuruz, u količini od 400 kg/ha te za jesensku gnojidbu voćnjaka i vinograda 200 kg/ha.

Žitarice

Žitarice: Osnovna gnojidba u predsjetvenoj pripremi u jesen: YaraMila™ 8-24-24 u količini od 250 do 400 kg/ha.

Oilseed rape (winter)

Uljana repica: Osnovna obrada ili startna gnojidba pred sjetvu YaraMila™ 8-24-24 200-400 kg/ha