YaraTera KRISTALON SKARLET

YaraTera KRISTALON SKARLET

YaraTera Kristalon Skarlet (7.5-12-36 + Mg, S, B, Mo, Cu, Fe, Mn i Zn) je vodotopivo NPK gnojivo za fertigaciju.
Sadrži cijeli niz keliranih mikronutrijenata idealnih za sve sustave fertigacije.
Posebno pogodna za plodonosne usjeve uzgajane na hidroponiji jer sadrži samo nitratni N. Ako je potrebno, omjer N: K može se podesiti korištenjem YaraLiva Calcinit-a.