YaraTera REXOLIN E13

YaraTera REXOLIN E13

YaraTera Rexolin E13 je visoko kvalitetan proizvod koji sadrži EDTA helate za uporabu u fertigaciji, hidroponskom uzgoju i za primjenu putem tla.