YaraVita FRUTREL

YaraVita FRUTREL

YaraVita Frutrel je koncentrirani fluidni proizvod sa više hranjiva koji je u početku bio zamišljen kao ciljani proizvod za cvatnju grožđa, ali s obzirom na analizu proizvoda idealan je i za ostale plodove voća i povrća.

Tekuća formulacija olakšava mjerenje, izlijevanje i miješanje proizvoda u spremniku za prskanje, pritom dajući najviši sadržaj hranjivih tvari.

Proizvod je posebno formuliran tako da osigurava maksimalnu sigurnost usjeva. To pomaže osigurati da aplikacija neće uzrokovati oštećenje usjeva što može smanjiti njegovu tržišnu vrijednost.

Čistoća sirovina odabranih za ovaj proizvod čini ga sigurnim za primjenu na usjev i pomaže osigurati da se dobiveni proizvodi ne odbace u bilo kojem trenutku u lancu nabave.

Kontrolirana veličina čestica daje brzi unos i dugotrajan učinak. Time se smanjuje potreba za ponovnim primjenama čime se štedi vrijeme i novac.

Široka mogućnost miješanja u spremniku olakšava primjenu proizvoda s poljoprivrednim kemikalijama, štedi vrijeme i novac. Jednako važno, besplatan pristup informacijama o Tankmixu putem interneta ili putem pametnih telefona omogućuje brzu i jednostavnu provjeru mogu li se proizvodi primjenjivati zajedno.

Informacije o načinu primjene proizvoda

Trešnje i višnje

Trešnja: primijeniti dvije aplikacije u dozi 5,0-10 lit/ha između pupanja i početka cvatnje. Također, dvije do pet aplikacija u dozi 5,0-10,0 lit/ ha od stvaranja plodova nadalje u intervalima 7-14 dana. Ne primjenjivati unutar mjesec dana do berbe. Preporučena količina vode: 200-2000 lit/ha.

Grapes (wine)

Vinova loze: primijeniti tri aplikacije u dozi 2,5-5,0 lit/ha u fazama cvatova, cvjetni pupoljci odvojeni, početak cvatnje i stvaranje/ čišćenje bobica. Preporučena količina vode: 200 lit/ha;

Vinova loza

Vinova loza: primijeniti tri aplikacije u dozi 2,5-5,0 lit/ha u fazama cvatova, cvjetni pupoljci odvojeni, početak cvatnje i stvaranje/čišćenje bobica. Također 5 l/ha primjeniti nakon berbe, prije opadanja lišća. Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

Masline

Maslina: 5 do 10 l / ha u fazi stvaranja pupova. Ponovite prije cvatnje, ako je potrebno. Također, dvije do tri primjene od 5 do 10 l / ha od stvaranja plodova do stvrdnjavanja koštice. Količina vode: 500 l / ha. Alternativno: 0,05 litara u 10 litara vode, s tom količinom tretirati 3 do 5 stabala ovisno o veličini stabla kod stvaranja pupova. Ponoviti prije cvjetanja i po potrebi pri stvaranju plodova.

Kruške

Kruška: primijeniti u dozi 5,0-10,0 lit/ha kod pupanja. Također, dvije do pet aplikacija u dozi 5,0-10 lit/ha od stvaranja plodova nadalje u intervalima 10 do 14 dana. Ne primjenjivati unutar mjesec dana do berbe. Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

Šljive

Šljiva: primijeniti dvije aplikacije u dozi 5,0-10,0 lit/ha između pupanja i početka cvatnje. Također, dvije do pet aplikacija u dozi 5,0-10,0 lit/ha od stvaranja plodova nadalje u intervalima 10 do 14 dana. Ne primjenjivati unutar mjesec dana do berbe. Preporučena količina vode: 200-2000 lit/ha.

Kulture u zaštićenom prostoru

Uzgoj u zaštićenom prostoru: 0,25 litara na 100 litara vode maksimalna koncentracija . Količina vode: maksimum 1000 l / ha. Pogledajte odgovarajuću kulturu na otvorenom uzgoju za vrijeme primjene.

Informacije o načinu primjene proizvoda

Trešnje i višnje

Trešnja: primijeniti dvije aplikacije u dozi 5,0-10 lit/ha između pupanja i početka cvatnje. Također, dvije do pet aplikacija u dozi 5,0-10,0 lit/ ha od stvaranja plodova nadalje u intervalima 7-14 dana. Ne primjenjivati unutar mjesec dana do berbe. Preporučena količina vode: 200-2000 lit/ha.

Grapes (wine)

Vinova loze: primijeniti tri aplikacije u dozi 2,5-5,0 lit/ha u fazama cvatova, cvjetni pupoljci odvojeni, početak cvatnje i stvaranje/ čišćenje bobica. Preporučena količina vode: 200 lit/ha;

Vinova loza

Vinova loza: primijeniti tri aplikacije u dozi 2,5-5,0 lit/ha u fazama cvatova, cvjetni pupoljci odvojeni, početak cvatnje i stvaranje/čišćenje bobica. Također 5 l/ha primjeniti nakon berbe, prije opadanja lišća. Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

Masline

Maslina: 5 do 10 l / ha u fazi stvaranja pupova. Ponovite prije cvatnje, ako je potrebno. Također, dvije do tri primjene od 5 do 10 l / ha od stvaranja plodova do stvrdnjavanja koštice. Količina vode: 500 l / ha. Alternativno: 0,05 litara u 10 litara vode, s tom količinom tretirati 3 do 5 stabala ovisno o veličini stabla kod stvaranja pupova. Ponoviti prije cvjetanja i po potrebi pri stvaranju plodova.

Kruške

Kruška: primijeniti u dozi 5,0-10,0 lit/ha kod pupanja. Također, dvije do pet aplikacija u dozi 5,0-10 lit/ha od stvaranja plodova nadalje u intervalima 10 do 14 dana. Ne primjenjivati unutar mjesec dana do berbe. Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

Šljive

Šljiva: primijeniti dvije aplikacije u dozi 5,0-10,0 lit/ha između pupanja i početka cvatnje. Također, dvije do pet aplikacija u dozi 5,0-10,0 lit/ha od stvaranja plodova nadalje u intervalima 10 do 14 dana. Ne primjenjivati unutar mjesec dana do berbe. Preporučena količina vode: 200-2000 lit/ha.

Kulture u zaštićenom prostoru

Uzgoj u zaštićenom prostoru: 0,25 litara na 100 litara vode maksimalna koncentracija . Količina vode: maksimum 1000 l / ha. Pogledajte odgovarajuću kulturu na otvorenom uzgoju za vrijeme primjene.