Kako povećati prinos pšenice

Dvije ključne komponente za prinos pšenice su broj klasova po jedinici površin i težina zrna. Visoki prinosi postižu se uzgojem optimalnog broja listova i izdanaka, održavanjem zelenog biljnog pokrova, te povećanjem broja zrna po klasu i veličine zrna.

Uravnotežen program ishrane biljaka, koji uključuje sva makro- i mikrohranjiva, od ključne je važnosti za ostvarenje maksimalnog rezultata.

Apsorpcija makro hranjiva kod ozime pšenice

Dušik i kalij su najviše potrebna hranjiva za dobivanje velikog prinosa pšenice. Uobičajeno je da pšenica iskoristi 60% više kalija nego dušika, dok su njezine potrebe za fosforom i sumpor manje, ali svakako značajne.
Potrebe za fosforom i sumporom otprilike su jednake, Tijekom ubzanog proljetnog porasta javlja se potreba za svim makro hranjivima.

Iznošenje se razlikuje od polja do polja, no uobičajeno je da urod pšenice od 10t/ha iznese više od 230kg/ha dušika odnosno 57kg/ha kalija samo u zrnu.

Apsorpcija makro hranjiva kod ozime pšenice