Programi prihrane žitarica hranjivima


Pšenica je najzastupljenija ozima kultura i krušna žitarica, a ječam postaje sve popularnija žitarica u ishrani stoke.
Proučavanjem ishrane strnih žita u proizvodnim uvjetima, pokazalo se da je precizna gnojidba dušikom vrlo značajna. Nije potrebno prekoračiti potrebnu količinu dušika po hektaru u jesen, jer je usjev tada previše bujan, a to smanjuje otpornost na niske zimske temperature. Optimalno je unijeti do 45 kg/ha N, a s rezervom u tlu usjev će imati na raspolaganju 60 do 80 kg/ha N u amonijačnom i nitratnom obliku. Prihranu treba obaviti u jednoj ili dvije aplikacije tijekom proljeća. Praksa je pokazala da se u ishrani strnih žita unosi od 60 do 150 kg čistog N po hektaru, ovisno o sadržaju N u tlu, usjeva i sorte. Za iznimnu preciznost rasipanja dušičnih gnojiva po površini treba pogledati članak o N-senzoru.
Fosfor je važan zbog dobrog ukorjenjivanja u jesen i sinteze škroba. Strna žita iznose najviše do 100 kg/ha P2O5. S YaraMila 8-24-24 i 16-27-07, u količini od 300 do 400 kg/ha, postizani su prosječni prinosi od 6,5 t/ha.
Kalij je također važan, no strnim žitima u pravilu se dodaje do 60 kg/ha K2O. Kalij dobiva veću važnost u stresnim razdobljima (suša, visoke temperature, zabarivanje), kao dodatni element u folijarnim gnojivima. U osnovnoj gnojidbi savjetujemo upotrijebiti gnojiva sa srednjim do niskim sadržajem kalija.
U ishrani strnih žita na kvalitetu najviše utječe manjak sumpora-S. Proizvod za proljetnu prihranu dušikom i sumporom i vrhunsko rješenje jest YaraBela™ Sulfan 24. Također, folijarno gnojivo YaraVita™ Tiotrac, proizvod namijenjen za dopunu ishrane sumporom i poboljšanje kvalitetnih svojstava u meljavi.
Kvaliteta i prinos znatno su poboljšani folijarnom primjenom magnezija-Mg te nekih mikroelemenata, npr. bakra-Cu, bora-B, cinka-Zn.
Preporučeni proizvodi:
Osnovna gnojidba u predsjetvenoj pripremi u jesen: YaraMila™ 16-27-07, YaraMila™ 8-24-24 u količini od 250 do 400 kg/ha.
Prihrana dušikom u proljeće: YaraBela™ Sulfan 24 ili YaraBela™ Extran, u jednoj ili dvije aplikacije.
Ukoliko nije primjenjena predsjetvena PK gnojidba Yara preporučuje YaraMila Actyva koncept.
Folijarna prihrana: YaraVita™ Gramitrel (sadržava Mg,Mn,Cu,Zn) - namjenski razvijeno folijarno gnojivo za strna žita s više elemenata ishrane.
YaraVita™ Tiotrac (N,S), povećanje kvalitete.
Ako je potrebno dodati pojedinačne elemente ishrane, u početku i tijekom intenzivnog rasta upotrijebite YaraVita™ proizvode: Magtrac 2 l/ha, Mantrac 0,5 l/ha, Coptrac 0,25-0,5 l/ha, Zintrac 0,5 l/ha, Bortrac 1,5 l/ha, Universal Bio 3-5lit/ha.
Ne zaboravite standardne folijarne proizvode: Kristalon™ Specijal 18-18-18 ili Ferticare™ 24-8-16 u dozi 3-5 kg/ha. Folijarna gnojiva mogu se primjenjivati s pesticidima.

Napomena:
Obavezno provjerite plodnost tla kemijskom analizom. Za precizne programe ishrane i savjete u ishrani biljaka obratite se našem stručnom servisu: tatjana.uljanic@yara.com, stevan.mesarovic@yara.com.