Kako povećati prinos rajčice

Dobro uravnotežena ishrana biljaka kroz faze razvoja korijena, ranog rasta, cvatnje i plodonošenja ključna je za ostvarivanje prinosa visoko kvalitetne rajčice. Veliki prinosi na otvorenom prostoru postižu se na dobro ocjeditim tlima gdje voda nije ograničavajući čimbenik. Ishrana biljaka od ključne je važnosti za povećanje prinosa rajčice.

Ishrana biljaka i prinos rajčice

Dušik

Dušik je jedno od najvažnijih hranjiva za optimalni rast biljaka i ostvarivanje visokih prinosa. Usjevi rajčice iznesu oko 2,2-2,4 kg dušika po svakoj toni uroda, stoga su potrebne velike količine - najmanje 250 kg/ha - za ostvarenje prosječnog uroda od 100 t/ha na otvorenom prostoru. Međutim, prevelika količina dušika može negativno utjecati na prinos, pa je prije primjene važno napraviti ispitivanje kako bi se utvrdila točna potreba za ovim hranjivom.

Vrlo je važno da se dušik primijeni u pravom obliku jer, na primjer, amonijev nitrat može ograničiti rast i negativno utjecati na ukupnu kvalitetu.

Fosfor

Fosfor je važan za rani rast i razvoj korijena sadnice tijekom njezina formiranja. Također je ključan u fazi plodonošenja. U tlima s malom dostupnošću fosfora, gnojidba tim hranjivom povećava prinos i poboljšava sazrijevanje, smanjujući količinu odbačenih plodova u žetvi.

Kalij

Rajčica ima razmjerno visoke potrebe za kalijem – uobičajena je primjena iznad 300 kg/ha. Visoka razina kalija osigurava visok prinos rajčice. Važno je i da primjena bude uravnotežena s drugim hranjivima, poput kalcija i magnezija.

Kalcij

Kalcij je potreban za rast biljnog pokrova, razvoj korijena i prinos. Dostupnost ovog hranjiva sredinom sezone od ključne je važnosti za ostvarenje velikog prinosa. Važno je da kalcij bude dostupan u svim fazama rasta, uravnotežen s kalijem i magnezijem.

Sumpor

Sumpor je važan za poticanje prinosa, a potrebno ga je primjenjivati u svim fazama rasta. Manjak sumpora u tlu česta je pojava; folijarna primjena u pravilu daje bolje rezultate u odnosu na primjenu rasipanjem.

Mikrohranjiva

Nedostatak bilo kojeg hranjiva ograničit će prinos, no važno je imati na umu da zbog viška mangana i bora može doći do toksičnosti i ograničenog rasta. Najvažnije mikrohranjivo je bor – u slučaju njegova nedostatka, na plodu se pojavljuju plutaste površine, a zaista ozbiljan manjak tog hranjiva može ograničiti formiranje plodova.

Ostale poljoprivredne prakse za povećanje prinosa rajčice:

  • Gustoća sklopova i razmak između biljaka ključni su preduvjeti koji omogućavaju da potencijal prinosa rajčice bude ostvaren.
  • Održavanjem optimalne pH vrijednosti tla osigurava se laka dostupnost hranjiva.
  • Uništavanje korova treba obaviti pravodobnom primjenom herbicida ili kultivacijom.
  • Temperatura i intenzitet svjetla ključni su u fazi cvatnje, kako bi se osiguralo neometano formiranje cvjetova, dobro oprašivanje, oplodnja i plodonošenje.
  • Stres od previsoke temperature može prouzročiti uvenuće (propadanje? bud abscission) pupoljaka prije cvatnje. Izloženost prevelikoj temperaturi u vrijeme cvatnje dovest će do nenormalnog razvoja cvjetova i uvenuća biljke.
  • Pretjerani vegetativni rast može se ublažiti rezanjem donjih listova, kako bi sazrijevajući plod bio bolje izložen svjetlosti. Pritom se istodobno osigurava bolji protok zraka oko donjeg dijela stabljike, čime se smanjuju posljedice bolesti stabljike. U područjima s intenzivnom sunčevom svjetlošću treba voditi računa da se ne pretjera s rezanjem listova, kako se usjevi ne bi izložili riziku ožegotina od sunca.
  • Obogaćivanjem stakleničkih usjeva ugljičnim dioksidom povećava se težina plodova, kao i ukupan prinos. To se pogotovo odnosi na staklenike sa slabijom ventilacijom.
  • Provođenje dobre prakse ispiranja u području korijena, čime se postiže kontrola nad razinom slanosti, te dobra opskrba vodom, rezultirat će maksimalnim rastom i osigurati biljkama dobru opskrbu hranjivima.