Odgovornost za životni ciklus gnojiva

Vrlo važan element Yarina poslovanja je program odgovornosti za životni ciklus gnojiva, čija je svrha da osigura sav potreban oprez u svakoj karici lanca vrijednosti gnojiva, od razvoja proizvoda preko nabave sirovina i proizvodnje, sve do isporuke i upotrebe na poljoprivrednom imanju.

Ovaj program odraz je potpune predanosti Yare da pruži sveobuhvatnu savjetodavnu podršku u svrhu osiguranja zdravlja i sigurnosti naših partnera i kupaca, pritom vodeći brigu o okolišu, sigurnoj proizvodnji hrane te zaštiti od krađe i zlouporabe.

EFMA odgovornost za životni ciklus proizvoda

Yara se u svim segmentima svoga poslovanja rukovodi načelima odgovornosti za životni ciklus proizvoda. Yara se obavezala na djelovanje u skladu s načelima odgovornosti za životni ciklus proizvoda koja je 2003. godine postavilo Europsko udruženje proizvođača umjetnog gnojiva (EFMA). Neovisni revizori potvrdili su kako se Yara dosljedno pridržava tih načela.

Program odgovornosti za životni ciklus proizvoda osigurava sav potreban oprez u svakoj karici lanca vrijednosti gnojiva, od razvoja proizvoda i nabave sirovina, preko proizvodnje, skladištenja i distribucije, do prodaje, isporuke i upotrebe na poljoprivrednom imanju.

Certifikati ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001

Yarin je cilj dobivanje certifikata ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 za svako svoje postrojenje i poslovnu operaciju na globalnom planu.

ISO 9001 pripada normi standarda za sustave upravljanja kvalitetom ISO 9000, koju je propisala Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO); certifikat izdaju ovlaštena normizacijska tijela nakon obavljanja vanjskih revizija.

ISO 14001 prvi put je objavljen kao standard 1996. godine, a definira elemente kojih se organizacije moraju pridržavati u svojim sustavima upravljanja okolišem. Standard se odnosi na aspekte nad kojima pojedina organizacija može imati kontrolu i na koje može utjecati.
OHSAS 18001 je međunarodno priznata norma za sustave upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu.

Europska uredba REACH

Yara je predana djelovanju u skladu s Uredbom (EZ) o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), koja je stupila na snagu 1. lipnja 2007. godine, a cilj joj je osiguravanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi i okoliša. Pored postroženih standarda testiranja kemikalija, na europskom tržištu neprestano se povećava potreba za razmjenom informacija između dobavljača, kupaca, proizvođača, uvoznika i nadležnih tijela.

Obavijest o prisutnosti opasnih tvari

Na temelju Uredbe Vlade Republike Hrvatske o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, za skladištenje gnojiva koja sadrže amonijev nitrat potrebno je Agenciji za zaštitu okoliša poslati Obavijest o prisutnosti opasnih tvari u području postrojenja.