Rukovanje gnojivom u prijevozu

Vrlo je važno da rukovanje gnojivima u prijevozu bude sigurno i da se pritom gubitak njihove kvalitete svede na minimum. Ispravno rukovanje u prijevozu gnojiva ovisi o vremenskim prilikama, vrstu gnojiva i obliku u kojem se prevozi (rasuto ili u vrećama).

Prijevozni lanac gnojiva

Put od proizvođača do krajnjeg korisnika sastoji se od nekoliko faza u kojima je gnojivo izloženo mehaničkom stresu. Od ključne je važnosti da nakon isporuke krajnjem korisniku gnojivo ima potrebnu kvalitetu da se može odmah koristiti a da to ne utječe na njegovu primjenu te na posljetku na prinos.

Kako bi se mogućnost gubljenja kvalitete svela na minimum, te izbjegli sigurnosni problemi prilikom prijevoza, potrebno je voditi računa o startnim svojstvima gnojivima i držati se pravilnih procedura za rukovanje gnojivom.

 

Kontrola sigurnosti i kvalitete plovila i skladišnih prostora

 • Inspekcijski pregledi plovila vrše se u skladu procedurama kvalitete i sigurnosti Međunarodne pomorske organizacije (IMO) i u skladu s Yarinim standardima kontrole.
 • Potrebno je osigurati izbjegavanje međusobne kontaminacije proizvoda prilikom pretovara ili u skladištu.
 • Dinamički kut mirovanja (nasipni kut) može se izmjeriti metodom nagnute kutije kako ju je propisao IMO.
 • Gnojivo ne smije doći u kontakt s električnim instalacijama.
 • Natpisi ZABRANJENO PUŠENJE trebaju biti istaknuti na vidljivim mjestima, i te zabrane se treba pridržavati.
 • Skladišni podovi, transportne trake i sva oprema moraju biti čisti i suhi.
 • U blizini gnojiva ne smiju se skladištiti proizvodi izvan specifikacije i odbačeni materijali.

Mjere prevencije za očuvanje kvalitete rasutog gnojiva (utovar na brodove, teglenice i kamione)

 • Brodsko skladište mora biti čisto i suho, bez zagađenja i većih površina hrđe.
 • Zatvaranje grotla mora biti vodonepropusno – morska plovila potrebno je ispitati koristeći ultrazvučni detektor propuštanja.
 • Ukoliko zatvaranje nije vodonepropusno, odmah treba popraviti poklopac grotla (gumene brtve, kompresijska šipka).
 • Drvene pregrade trebaju biti prekrivene plastičnim navlakama.
 • Prije utovara tehničke uree i kalcijeva nitrata, vrhove spremnika potrebno je tretirati odstranjivačem hrđe.
 • Teret mora biti potpuno pokriven plastičnim navlakama i učvršćen na odgovarajući način.
 • Utovar se ne smije obavljati po kiši, snijegu ili tuči, niti u uvjetima guste magle.
 • Kod prijevoza kamionima ili vagonima, prijevozno sredstvo treba biti suho i čisto, te pravilno pokriveno radi zaštite od vremenskih prilika i sprječavanja rasipanja tereta.
 • Prilikom utovara trebalo bi izbjegavati korištenje utovarnih dizalica – preporučljivo je da se za utovar rasutog gnojiva koriste transportne trake ili neki slični sustav.

Teret treba biti poravnat u skladu s Pravilnikom o prijevozu suhih rasutih tereta (BC Code) Međunarodne pomorske organizacije. U načelu, poravanjavanje treba raditi po završetku utovara.

Istovar

 • Preporučuje se korištenje lučkih ili brodskih dizalica s hvataljkama.
 • Prije početka istovara treba obaviti inspekciju tereta, provjeriti pražnice grotala i površinu tereta. Ako je proizvod oštećen (kontaminacija/ulaz vode) treba pozvati pomorskog inspektora i o tome izvijestiti brodskog kapetana.
 • Fotografirajte svu uočenu štetu i pošaljite fotografije na najbližu adresu korisničke službe proizvođača.
 • Ako je gnojivo rasuto, potrebno je postupati prema uputama iz sigurnosno-tehničkog lista.
 • Nemojte skidati plastične navlake s proizvoda prije samog početka istovara.
 • Nemojte obavljati istovar po kiši, snijegu ili tuči, niti u uvjetima guste magle; u bilo kojoj od tih situacija potrebno je zatvoriti grotla.
 • Odvojite neoštećeni proizvod od oštećenog tereta i bilo kakvih stranih tijela.
 • Prilikom čišćenja brodskog skladišta preporučuje se da se, čim to postane izvedivo, počne koristiti mini utovarivač bobcat.
 • Svedite na minimum bilo kakve prolaske kroz proizvod, kako bi se spriječilo stvaranje prašine i raspad u sitne čestice.
 • Pažljivo rukujte proizvodom kako ga ne biste zdrobili.
 • Opremu za istovar treba održavati čistom i suhom.
 • Istovar je potrebno obaviti što brže kako bi se smanjila mogućnost da proizvod apsorbira vodu.
 • Tokom istovara što češće čistite utovarnu košaru dizalice od ostataka gnojiva.

Unutrašnja vreća je vodonepropusna, pa ako je na bilo koji način oštećena to može utjecati na gnojivo. Zato uvijek dobro pregledajte proizvode kako biste na vrijeme otkrili oštećenja prouzročena u prijevozu ili istovaru.

Segregacija proizvoda

Gnojiva se sastoje od čestica raznih veličina. U pokretu ili pri izloženosti vibracijama, manje i veće čestice teže odvajanju, odnosno dolazi do segregacije gnojiva. Ta pojava može se dogoditi u nizu faza distribucijskog sustava, a pogotovo kada se gnojivo gomila u velike hrpe. Manje čestice bit će obogaćene ako se nalaze u sredini hrpe. Preporučuje se da se hrpe formiraju iz više malih kako bi se osigurao dobar odnos čestica prilikom skupljanja.

Pravilnim rukovanjem segregacija proizvoda bit će svedena na minimum.

Oprema za utovar, istovar, skladištenje i prijevoz

 • Hvataljke, utovarne košare, kamioni, transportne trake i mjesta pretovara trebaju biti čisti i uredni.
 • Ispraznite utovarne košare i transportne trake prije pauze, i po potrebi ih očistite.
 • Ne preporučuje se korištenje pneumatskih, lančanih i pužnih transportera.
 • Ako je moguće, uvijek prevozite pune palete. Pokrijte palete zaštitnim navlakama i smjestite ih na kraj skladišnog prostora. Pobrinite se da proizvodi YaraVita tijekom prijevoz budu zaštićeni od oštećenja i prašine.

Skladištenje i istovar rasutog gnojiva

 • Gnojivo mora biti skladišteno na čistim i suhim površinama. Ostaci s poda brzo će napraviti otopinu u uvjetima vlažnog zraka.
 • Vrata se moraju moći čvrsto zatvoriti a svi drugi otvori trebaju biti zatvoreni.
 • Drveni zidovi trebaju biti pokriveni plastikom, a po mogućnosti i impregnirani.
 • Rasuto gnojivo treba pokriti plastičnim navlakama ili nekom drugom zaštitom odmah nakon istovara.
 • Navlake se trebaju preklapati u dužini od barem 0,5 m, i treba ih učvrstiti štapovima.
 • Prilikom vađenja proizvoda s hrpe treba izbjegavati izlaganje zraku.
 • Odmah po završetku istovara proizvod treba ponovno pokriti.
 • Pobrinite se da ne dođe do međusobnog kontaminiranja proizvoda.
 • Ukoliko dođe do rasipanja, odmah temeljito očistite tu površinu.
 • Izbjegavajte rasipanje ako ponovno formiranje hrpe radite s prednjim utovarivačem; nemojte prepuniti košaru utovarivača, i nemojte vozilom ulaziti u hrpu.
 • Ako ste u hrpi primijetili grude, proizvod treba prosijati prilikom otpreme ili prije primjene.
 • Pobrinite se da proizvod ne dođe u blizinu izvora topline.
 • Nemojte vozilom ulaziti u hrpu.

Korištenje mini utovarivača

Mini utovarivač je vrlo praktičan za prijenos rasutog gnojiva. Kako bi se izbjeglo oštećenje proizvoda, savjetujemo sljedeće mjere opreza:

 • Držite točan kut između utovarne košare i poda kako bi se što više izbjeglo gnječenje proizvoda.
 • Nemojte držati utovarnu košaru u ravnom položaju.
 • Izbjegavajte rasipanje proizvoda.
 • Nemojte vozilom ulaziti u hrpu.

Manualno rukovanje vrećama gnojiva

Zaštita tijela prilikom rukovanja kemijskim proizvodima uvijek je preporučena, bez obzira je li neki proizvod razvrstan kao opasan ili nije. Svakako izbjegavajte kontakt s kožom i očima. Uvijek pažljivo pročitajte etikete na vrećama, budući da sadrže važne informacije o mogućim opasnostima i upute kako svesti sigurnosne rizike na minimum.

 1. Nitko ne smije stajati ispod ili u blizini tereta dok se podiže, prenosi ili istovaruje.
 2. Podizanje mora biti glatko i okomito.
 3. Nakon podizanja, obavezno do kraja odradite prenošenje – ne ostavljate teret u zraku duže nego što je neophodno.
 4. Oprema koja se koristi za podizanje velikih vreća mora imati glatke i zaobljene rubove kako bi se izbjeglo oštećenje petlje.
 5. Vreće ne smiju kliziti po vilicama opreme za podizanje.
 6. Posebnu pozornost treba obratiti na otvaranje vreće – najbolje je koristiti nož s dugom drškom.

Ako je neka velika vreća oštećena u slogu, djelatnik joj se nipošto ne smije približavati prije nego što se obavi odgovarajuća procjena rizika. Poznati su slučajevi kada su vreće iznad oštećenih izgubile stabilnost i pale, nanoseći djelatnicima smrtonosne ozljede. Takav slog treba rastaviti s viličarom te oštećenu vreću odstraniti mehaničkim putem, vodeći računa o oslabljenom pakiranju.

Manualno podizanje i prenošenje malih vreća

 1. Nemojte podizati preveliku težinu. Podizanje teških tereta može dovesti do ozljede.
 2. Zauzmite stabilan položaj – razmak među stopalima treba biti u širini ramena – i čvrsto primite vreću.
 3. Prilikom podizanja i nošenja držite glavu uspravno, a leđa u ravnom položaju.
 4. Nakon što podignete vreću prilagodite položaj ruku kako biste osigurali čvrsto držanje.
 5. Tijekom prenošenja držite vreću uz tijelo.
 6. Prilikom podizanja izbjegavajte savijati leđa.
 7. Prilikom podizanja ili prenošenja izbjegavajte zakretanje gornjeg dijela tijela ili naginjanje na bilo koju stranu.
 8. Krećite se glatko.

Prvo spustite teret na tlo, a tek nakon toga ga po potrebi ispravite.