Savjeti za rasipanje gnojiva

Za ostvarivanje optimalnih rezultata u primjeni gnojiva, hranjiva prilikom rasipanja trebaju biti distribuirana u točnoj količini, precizno i ujednačeno po cijeloj površini polja. Visoka kvaliteta gnojiva je važna – ali važno je i kako ga primijenjujete!

Dobre prakse primjene gnojiva

Izaberite najprikladnije gnojivo

1. Napravite sveobuhvatnu analizu tla i plan korištenja hranjiva – to će vam omogućiti da odlučite koje je gnojivo najprikladnije za potrebe ishrane pojedine kulture.
2. Koristite visokokvalitetne mješavine spravljene po formuli potpune ujednačenosti kako biste osigurali da se u svakoj granuli gnojiva nalaze sva hranjiva te da u rasipaču ne može doći do segregacije. Tako ćete postići ujednačeno raspoređivanje hranjiva po cijeloj površini polja te će svaka biljka dobiti potrebnu ishranu.
Provjerite kvalitetu gnojiva
1. Provjerite da li sve vreće gnojiva koje namjeravate primijeniti potječu iz iste serije, pogotovo ako ih ne preuzimate odjednom ili ako dolaze iz starih zaliha. Isto gnojivo ponekad se proizvodi u različitim tvornicama, pa dvije serije istog proizvoda mogu imati različite omjere sastojaka i stoga ih je potrebno odvojeno ispitati.
2. Za postizanje ravnomjernog rasipanja, gnojivo treba biti konzistentno, pa ga svakako provjerite prije nego što ga stavite u spremnik. Gnojivo s godinama može početi propadati, pa za stare i nove serije istog proizvoda mogu biti potrebne različite postavke količine rasipanja. Kod nekih mješavina prilikom rasipanja može doći do segregacije – način skladištenja također može utjecati na kvalitetu gnojiva, pa preporučujemo da ne slažete slogove s više od tri vreće, kako ne bi došlo do zbijanja.

Pravovremeno primijenite gnojivo

1. Obavite gnojidbu u pravo vrijeme – kada vaši usjevi imaju najveću potrebu za hranjivima. Rezultati ispitivanja pokazali su znatnu korist za usjeve od proljetne primjene N, P, K i S, budući da je to vrijeme kada biljke imaju najveću potrebu za tim makrohranjivima.
2. Prilagodite se vremenskim prilikama! Jak vjetar može utjecati na ujednačenost rasipanja, pogotovo ako primjenjujete prilirano gnojivo. Ako je previše vjetrovito za raspršivanje, nemojte primjenu obavljati ni rasipanjem! Vodite računa i o vlažnosti zraka – u uvjetima visoke vlage može doći do navlaživanja gnojiva, što može utjecati na njegov protok. Također, treba imati na umu da će se u vlažnim uvjetima gnojiva koja sadrže sumpor brže taložiti na krilima diskova nego na suhom vremenu.

Održavanje rasipača gnojiva

1. Redovito provjeravajte svoj rasipač, jer dugotrajnom upotrebom dolazi do prirodnog trošenja koje može utjecati na ujednačenost rasipanja, te pravodobno zamijenite dotrajale ili oštećene dijelove. Pridržavajte se proizvođačevih uputa o održavanju.
2. Usporedite broj okretaja kardanskog vratila na kontrolnoj ploči s postavkom na samom vratilu. Često se događa da se na kontrolnoj ploči ne pokazuje točan broj okretaja, te zbog toga stvarna kardanska brzina vašeg rasipača nije ona koju očekujete.
3. Redovito čistite stroj, tijekom i nakon svake uporabe.
4. Posebno obratite pozornost na krila diskova i svaki put ih očistite prije punjenja spremnika. To je osobito važno prilikom korištenja gnojiva koja sadrže sumpor. Česta je pojava da se s vremenom na krilima diskova skupljaju naslage sumpornih gnojiva koje mogu utjecati na ujednačenost primjene gnojiva. Kako biste izbjegli stvaranje naslaga, preporučujemo da krila diskova redovito čistite krpom na koju je nanesen WD40 ili neki slični lubrikant.

Ispravno podesite postavke

Postavke rasipača podešavaju se prema fizičkim svojstvima gnojiva, među kojima su za ovu potrebu najvažnija raspodjela veličine čestica, gustoća mase i maseni protok.
1. Tablice proizvođača sadrže informacije o tome kako podesiti rasipač za optimalnu, ujednačenu gnojidbu s primjenom ciljane količine (kg/ha) i preciznom radnom širinom. Međutim, važno je imati na umu da te tablice služe samo za orijentaciju, budući da su napravljene na temelju ispitivanja obavljenih u idealnim uvjetima na proizvođačevim ispitnim postrojenjima.
2. Kako biste postigli optimalne uvjete rasipanja, trebate napraviti test sa sabirnim zdjelama koristeći vašu kombinaciju rasipača i gnojiva. Za svako gnojivo treba napraviti zasebno ispitivanje. Ne zaboravite da se isti proizvod može razlikovati ako potječe iz serija proizvedenih u različitim postrojenjima, pa je u takvom slučaju potrebno napraviti ispitivanje za svaku seriju. Uvijek provjerite deklaraciju na vreći gnojiva.
3. Visina stroja: osigurajte da na montiranom rasipaču disk ili ispust budu na potrebnoj visini iznad usjeva (vidjeti proizvođačeve upute), te da je rasipač ispravno montiran.

Savjeti i smjernice u primjeni gnojiva

1. Brzina vožnje naprijed: Brzina je važna za postizanje ujednačene primjene gnojiva, stoga je potrebno da stroj bude u pravoj brzini. Ako disk u vašem stroju pokreće kardanski pogon, kao i u slučaju da je riječ o vučenom rasipaču, uvijek obavljajte rasipanje vozeći preporučenom brzinom za vožnju naprijed. Promjene brzine mogu dovesti do neujednačene primjene i oscilacija u količini primijenjenog gnojiva.
2. Širina prohoda: Osobito je važno da održavate točnu radnu širinu. Proizvođačeve upute za uporabu u pravilu sadrže takve informacije za korištenje pojedine vrste gnojiva. Kod rasipača s punom širinom zahvata svaki prohod treba biti istovjetan prethodnome.
3. Rubovi polja: Uobičajena je praksa da se na rubovima polja ostavi dovoljno mjesta za dva prohoda. Kod strojeva koji imaju mogućnost bočnog rasipanja od ključne je važnosti da zasuni za otvaranje i zatvaranje doziranja gnojiva budu usklađeni, kako ne bi došlo do dvostrukog doziranja ili “preskakanja” nekog dijela polja. Koristite granični rasipač ili uređaj za rubno rasipanje koji se dobije sa strojem. Vodite računa o ograničenjima primjene na rubovima polja i podesite granični rasipač u skladu s tim parametrima.

Primjena tekućeg gnojiva

Za primjenu tekućeg gnojiva možete koristiti vaš postojeći raspršivač, i odmah će doći do poboljšane preciznosti primjene i dušičnih i NPKS gnojiva.
1. Preciznost primjene: Cijelom širinom armature, preko cijelog polja, primjenjuje se točna količina po hektaru, na završecima prohoda smanjuje se preklapanje doziranja na rubovima polja, pogotovo na samim rubovima polja sve do površine usjeva – i ništa nakon toga.
2. Glavne prednosti: Ujednačeniji usjevi, smanjeno preklapanje doziranja na rubovima polja, smanjeni gubici gnojiva tijekom primjene, smanjeni rizik od polijeganja i bolesti, olakšano kombajniranje, povećana konzistentnost uzoraka zrna te u konačnici povećanje prinosa.
Potražite dodatne informacije o Yarinim tekućim gnojivima

Primjena proizvoda linije YaraVita

YaraVita proizvodi za folijarno raspršivanje mogu se miješati sa širokim spektrom drugih agrokemijskih proizvoda kako bi primjena bila lakša i praktičnija. Na internetskoj stranici www.tankmix.com i u aplikaciji Yara TankmixIT App možete pronaći rezultate više od 30.000 ispitivanja miješanja u spremniku. Ta se usluga svakodnevno dopunjava novim sadržajima i može se pretraživati po nazivu proizvoda ili po aktivnom sastojku.

Proizvođači rasipača gnojiva:

Amazone
Amazone je jedan od najvećih europskih proizvođača rasipača gnojiva. Njihov je glavni cilj da poljoprivrednicima ponude strojeve s najnovijom tehnologijom s kojima se mogu postići najbolji operativni rezultati.


Bogballe
Bogballe je jedan od vodećih svjetskih proizvođača rasipača gnojiva. Rade na razvoju tehnologije za rasipanje mineralnih gnojiva.


Kubota
Kubota se afirmirala kao međunarodno poznata robna marka sa svojom usredotočenošću na doprinos društvu cjelini, nudeći ekološki kompatibilnu opremu.


Farmec Sulky
Sulky je tržišni lider u proizvodnji rasipača gnojiva i sijačica sjemena u Francuskoj te jedan od tri najveća proizvođača u Europi.


Kuhn
Rasipači gnojiva Kuhn odlikuju se dugotrajnošću i velikom efikasnošću rasipanja, te mogu pridonijeti smanjenju ulaznih troškova te povećanju ukupne produktivnosti.


Teagle
Teagle proizvodi vrlo uspješnu liniju proizvoda ‘Tomahawk’, koja je središnji dio široke ponude poljoprivrednih strojeva koje nude uzgajivačima diljem svijeta.


Kverneland
Kverneland doprinosi većoj efikasnosti poljoprivrednog djelovanja, na planu troškova i prinosa.