Sigurno korištenje gnojiva

Yara je proizvela brošuru o sigurnom korištenju gnojiva na poljoprivrednim gospodarstvima koja navodi i daje praktične savjete vezane uz sve zdravstvene i sigurnosne rizike do kojih može doći prilikom korištenja gnojiva.

Yarina brošura o sigurnom korištenju gnojiva na poljoprivrednim gospodarstvima

Yara brošura Sigurno korištenje gnojiva na poljoprivrednim gospodarstvima (PDF 2.8MB)
Ova brošura ukazuje na sigurnosne rizike prilikom rukovanja gnojivom i sadrži praktične savjete vezane uz sljedeća pitanja:

  • Osobna sigurnost prilikom rukovanja gnojivom
  • Praksa dobrog gospodarenje u skladištenju u zatvorenom i na otvorenom prostoru
  • Mjere sigurnosti u skladištenju gnojiva
  • Briga o okolišu kroz odgovorno skladištenje i korištenje gnojiva
  • Važnost pažljivog proučavanja etiketa proizvoda i sigurnosno-tehničkih listova
  • Informacije o označavanju proizvoda u skladu s uredbom o razvrstavanju, obilježavanju i pakiranju tvari i smjesa: Uredba (EZ) br. 1272/2008

Yarin "Kodeks 10 pravila" za sigurno rukovanje gnojivom

NE skladištite proizvode na mjestima s javnim pristupom
NE ostavljajte vreće gnojiva preko noći na polju
NE skladištite proizvode na mjestu koje je uz javnu cestu, ili je vidljivo s javne ceste
NE prodajte gnojiva na bazi amonijeva nitrata bez odgovarajućeg certifikata
DA – gnojivo kupujte samo od ovlaštenog dobavljača
DA – čuvajte i uredno arhivirajte sve dostavnice gnojiva
DA – skladištite proizvode u zaključanoj zgradi ili zatvorenom prostoru, pridržavajući se smjernica nadležnih službi za zaštitu i sigurnost
DA – potpuno prekrijte slogove gnojiva ako ih skladištite na otvorenom prostoru i redovito provjeravajte da nije došlo do bilo kakvog neovlaštenog rukovanja
DA – redovito radite inventure svojih zaliha
DA – odmah prijavite policiji (ili drugom nadležnom tijelu) bilo kakvu razliku ili gubitak zalihe gnojiva