Skladištenje gnojiva

Pravilno skladištenje gnojiva ključan je preduvjet sigurnosti i zaštite. U pravilu, gnojiva treba skladištiti u zatvorenom i sigurnom skladišnom prostoru radi zaštite proizvoda od vremenskih utjecaja te smanjenja rizika od krađe.

Idealni uvjeti skladištenja

Zgrada koja može štititi proizvod od vremenskih utjecaja, pogotovo od izravne sunčeve svjetlosti

 • Čist prostor, bez prašine i prljavštine
 • Temperatura između 5 i 30˚C (neke vrste gnojiva su osjetljive na visoke temperature)
 • Zaštita od vlage, koja može prouzročiti stvaranje gruda i prašine, što utječe na primjenu gnojiva
 • Paletni regali
 • Dobro upravljanje zalihama, po načelu “prvi unutra, prvi van”

Skladištenje u zatvorenom

 • Preporučuje se da skladišni prostor bude prizemni objekt, izgrađen od materijala koji nije lako zapaljiv (beton, cigla, čelik)
 • Skladišni prostor svakako mora imati sustav ventilacije kako bi se mogla raspršiti toplina ili ispušni plinovi koji nastaju u vatri ili prilikom dekompozicije.
 • Pod skladišta mora biti ravna, suha i jednolična površina bez rupa.
 • Ne slažite previsoke slogove vreća. Viši slogovi znaju biti nestabilni te se povećava mogućnost rušenja.
 • Odredite visinu sloga vreća prema državnim propisima, ako takvi postoje.
 • Skladištite na udaljenosti najmanje 1 metar od streha i greda, a ako su gnojiva u vrećama i najmanje 1 metar od zidova.
 • Ako gnojivo skladištite na paletama, one moraju biti postavljene na čvrstoj i dobro izdreniranoj površini. Ako slažete palete jednu na drugu, vodite računa da baza bude čvrsta.
 • Proizvode koji nisu kompatibilni nemojte skladištiti jedne blizu drugima - na primjer, urea ne smije biti u blizini dušičnih gnojiva; držite ih na što je moguće većoj udaljenosti. Nikada ne miješajte gnojiva koja prethodno nisu bila adekvatno uskladištena. Držite vapno i gnojivo na što većoj međusobnoj udaljenosti. (Konzultirajte matricu kompatibilnosti ispod te fizička svojstva gnojiva)

U zatvorenom prostoru, na ravnoj površini možete raditi slogove od tri vreće.

Držite gnojivo što dalje od svih zapaljivih materijala. Osigurajte da udaljenost između materijala bude najmanje 5 metara. Većina dušičnih gnojiva sadrže nitrate koji se na vrućini razgrađuju te već na 150˚C ispuštaju otrovne dušične okside. Neki proizvodi mogu ispuštati i ugljične okside (CO, CO2), pa čak i sumporne okside.

Skladištenje na otvorenom prostoru

Držite gnojivo na izdignutoj, dobro izdreniranoj, suhoj i ravnoj površini.

Vreće držite na paletama kako biste spriječili izravan kontakt s tlom ili vodom (npr. u slučaju jake kiše). Isključivo koristite palete s neoštećenim navlakama, bez špranja (ivera) ili čavala.

Slogovi vreće ne smiju biti nagnuti – ako se to ipak dogodi, takav slog odmah treba presložiti da stoji čvrsto i sigurno.
Kako biste očuvali kvalitetu proizvoda, na vrh sloga vreća postavite sloj praznih paleta pa tek nakon toga stavite navlaku: tako ćete izbjeći propadanje proizvoda uslijed izloženosti toplini (sukladno savjetima proizvođača ili dobavljača).

 • U slučaju da nije moguće regalno slaganje paleta, neke palete mogu se slagati jedne na drugu.
 • Slogove je potrebno prekriti navlakama kako se vreće ne bi zaprljale, a navlake treba pričvrstiti za paletu na tlu, kako biste slogove zaštitili od trljanja i trenja.
 • Budite vrlo oprezni kada postavljate, odnosno skidate navlake sa slogova – te radnje trebale bi se obavljati pri povoljnim vremenskim uvjetima.
 • Prije odvezivanja pojedine navlake provjerite stabilnost sloga – na navlakama se mogu skupiti slojevi algi, zbog čega postaju klizave što može biti opasno.
 • Na vrlo hladnom vremenu, na navlakama se može skupiti led, koji često bude težak i oštar. Padanje većih komada leda predstavlja veliku opasnost. Led je sklizak i zbog toga može biti opasan.
 • Svako gnojivo koje se skladišti na otvorenom prostoru treba biti pokriveno ceradom. Dobro učvrstite ceradu oko proizvoda; preklapanje treba biti najmanje 30 cm. Pobrinite se da spriječite rasipanje gnojiva na tlo i prilazne putove, a ako se to dogodi, očistite odmah čim primijetite.
 • Pri skladištenju na otvorenom prostoru, postavite prazne palete povrh pokrivenog gnojiva radi zaštite od oštećenja koja bi ptice mogle napraviti na ceradi i vrećama.
 • Radi stabilnosti i sigurnosti, velike vreće slažite u piramidalnom obliku. U visinu nije preporučljivo slagati više od tri palete - ovisno o proizvodu, stabilnosti paleta i opremi za rukovanje.

NIKAD nemojte omotati užad za pričvršćavanje navlaka oko ruke ili prstiju. Površina navlake je velika, i jak udar vjetra može odnijeti osobu u zrak ili prouzročiti ozbiljne ozljede ruku i prstiju. Pri radu s navlakama svakako koristite rukavice.

Skladištenje tekućeg gnojiva

Skladišne potrebe za tekuće gnojivo ovise o broju formulacija potrebnih u danom trenutku, topografiji poljoprivrednog imanja te logistici.

U slučaju da se razlije, tekuće gnojivo može biti vrlo štetno za vodeni okoliš; bilo da je riječ o slučajnom razlijevanju, lošem upravljanju ili vandalizmu, zagađenje vode imat će pravne i financijske posljedice po počinitelja.

Poljoprivrednici imaju svoj udio u odgovornosti za smještanje, upotrebu i održavanje spremnika, čak i u slučajevima kada su ih dobili od dobavljača.

Upotreba spremnika tekućeg gnojiva

 • Spremnici, cjevovodi i ventili moraju biti otporni na koroziju.
 • Osigurajte sve spojnice od neovlaštenog korištenja. Zaključajte ventile kada nisu u upotrebi.
 • Provjerite s dostavljačima jesu li upoznati s procedurama za djelovanje u hitnim slučajevima.
 • Prije preuzimanja isporuke, provjerite jesu li spremnik, cjevovod i ventili u dobrom stanju.
 • Prije preuzimanja isporuke provjerite ima li vaš spremnik dovoljan kapacitet.
 • Izbjegavajte prepunjenje spremnika.

Održavanje spremnika tekućeg gnojiva

 • Najmanje jednom godišnje kvalificirani stručnjak trebao bi obaviti temeljiti pregled spremnika, cjevovoda i ventila radi utvrđivanja oštećenja ili korozije.
 • U slučaju utvrđenih oštećenja, odmah treba napraviti sve potrebne popravke.
 • Napravite dodatne provjere na početku sezone, te prije isporuka u spremnik i iz spremnika. Ako niste sigurni, ne koristite spremnik ili cisternu.
 • Na kraju sezone sve cijevi temeljito isušite i isperite.
 • Vodite evidenciju održavanja.

Stacionarni spremnici

 • Svaki stacionarni spremnik mora biti smješten na udaljenosti od najmanje 10 metara od najbližeg vodenog puta.
 • Napravite procjenu utjecaja na okoliš.
 • Na mjestima gdje je procijenjen visok rizik utjecaja na okoliš spremnike treba dodatno ograditi – preporučuje se konstrukcija od armiranih zidova ili betona, a treba predvidjeti zapreminu u iznosu najmanje 110% kapaciteta spremnika. Pravilno projektirani i izgrađeni zemljani nasipi mogu biti prihvatljivo alternativno rješenje. Sve cijevi, ventili i instrumenti za očitavanje trebaju biti unutar ograđenog prostora.
 • Spremnici moraju biti na čvrstom, stabilnom i ravnom betonu s nabijenom podlogom, kako bi mogli podnijeti opterećenje punog spremnika.
 • Za GRP spremnike preporučljivo je napraviti dodatnu stabilizaciju, za slučaj jakih vjetrova.

Cisterne i pokretni spremnici

 • Privremeno skladištenje može predstavljati veliku opasnost za vodene putove. Ključan je odabir mjesta na kojem će spremnik biti smješten. Potrebno je dobro planirati prijevoz na području poljoprivrednog imanja. Svi vozni putovi moraju izdržati teret napunjenih cisterni u vožnji i kada su parkirane.
 • Pobrinite se da su cisterne i sve spojnice u dobrom stanju te da su zaštićene od korozije.
 • Pobrinite se da cisterne prije punjenja budu smještene na ravno i čvrsto tlo.
 • Osigurajte dovoljno čvrstu podlogu za stabilizatore kotača da mogu izdržati težinu bez propadanja u zemlju ili gubljenja stabilnosti.
 • Osigurajte da sva vrata i kontrolna okna budu nepropusna kada su zatvorena.

Nemojte micati punu cisternu dok sva vrata, poklopci i ventili nisu zatvoreni i zaključani.
Prilikom pražnjenja cisterne, isprva samo lagano otvorite vrata, kako biste izbjegli vakuum zbog kojeg bi cisterna mogla implodirati i srušiti se.