Skladištenje YaraVita proizvoda

Palete YaraVita proizvoda trebale bi se slagati regalno. Ako to nije moguće, pridržavajte se uputa o slaganju paleta. Neke vrste paleta mogu se slagati u dva reda.

Istovar YaraVita proizvoda

Istovar YaraVita proizvoda obavljajte s viličarom ili paletarom. Provjerite da vaša oprema može izdržati najtežu dostavljenu paletu. Izbjegavajte otvaranje paleta kako bi ste manualno obavili istovar. Provjerite da prilikom istovara nije došlo do oštećenja zaštitnih navlaka. Nakon istovara ne ostavljajte palete na otvorenom prostoru.

Skladištenje različitih vrsta YaraVita proizvoda

YaraVita formulacije su gotovi proizvodi koji su u svakom aspektu napravljeni u svrhu ishrane biljaka. YaraVita gnojiva mogu se primijenjivati folijarno, fertirigacijom i u hidroponskim sustavima. Nudimo i paletu formulacija za tretiranje sjemena, koje su dostupne u obliku praškastih tvari, tekućih formulacija i suspenzija.

Tekuće formulacije

Otopine (hranjiva su 100% vodotopiva)

  • Bistre, sipke tekućine koje se lako miješaju s vodom, dajući bistre otopine.
  • Sva hranjiva su dostupna u potpuno otopivom obliku.

Suspenzije (glavnina hranjiva ne otapaju se potpuno u vodi)

  • Neprozirne, sipke tekućine koje lako dispergiraju u vodi, stvarajući mutne ili mliječne suspenzije.
  • Hranjiva su uglavnom u obliku sitnih mikroniziranih čestica, djelomično otopivih u vodi.
  • Formulacije su napravljene tako da čestice hranjiva imaju otpor prema utjecaju sile teže, koja izaziva njihovo taloženje.

Praškaste tvari

Topive

  • Sva hranjiva koja sadrže su u potpuno vodotopivom obliku.
  • Mješanjem u vodi potpuno se otapaju, a rezultat je bistra otopina.

Močive

  • Dispergiraju se u vodi, stvarajući mutne ili mliječne suspenzije.
  • Hranjiva su uglavnom u obliku sitnih mikroniziranih čestica, djelomično otopivih u vodi.