Tehnologija gnojiva

Yarina gnojiva sadrže tehnološka rješenja za očuvanje kvalitete proizvoda – omotače gnojiva i sredstva protiv stvrdnjavanja. Također, važno je spriječiti stvaranje prašine, egzotermnu reakciju te kondenzaciju.

Sustavi omotača

Omotači su važni za očuvanje kvalitete gnojiva jer štite od apsorpcije vlage i fizičkih oštećenja koja mogu nastati prilikom korištenja. Yarin tehnološki centar razvio je efikasne omotače za razne formulacije kako bi se značajno:

  • smanjila apsorpcija vode u uvjetima veće vlažnosti zraka
  • smanjila sklonost stvrdnjavanju
  • smanjilo stvaranje prašine

Često se koriste pigmentirani omotači kako bi se proizvodu dala određena boja. Sredstva protiv stvrdnjavanja koja se koriste za poboljšane kvalitete gnojiva bezopasna su za biljke, tlo i ljude.

Sredstva protiv stvrdnjavanja

Mineralna gnojiva, kao i proizvodi u obliku soli, imaju sklonost stvrdnjavanju prilikom prijevoza i skladištenja. Kako bi se to spriječilo, gnojiva se tretiraju sredstvima kao što su površinski aktivne tvari i fini inertni prah. Površinski aktivne tvari kontroliraju stvaranje kristala sprječavajući nastanak kristalnih mostova, dok prah smanjuje površinsko područje kontakta.

Sprječavanje stvaranja prašine

Sadržaj prašine u gnojivu ovisi o fizičkim svojstvima kao što su čvrstoća i oblik čestica, o načinu rukovanja te o omotaču gnojiva.

Sprječavanje egzotermne reakcije

U normalnim uvjetima sva gnojiva na bazi amonijeva nitrata su stabilna. Međutim, ako su izložena suncu, može doći do temperaturnih fluktuacija zbog kojih će gnojivo nabubriti i fizički se raspasti. Raspad će biti još intenzivniji ako proizvod nije bio adekvatno stabiliziran i/ili je apsorbirao veću količinu vode.

Amonijev nitrat javlja se u nekoliko stabilnih kristalnih oblika; promjenu iz jednog u drugi prati promjena volumena. Promjena na temperaturi 32 °C donosi promjenu gustoće, zbog čega se proizvod može raspasti u sitne čestice ako se pri toj temperaturi zagrijava ili hladi.

AN 33,5 i još nekoliko proizvoda s većim sadržajem amonijeva nitrata sadrže stabilizatore koji minimiziraju mogućnost egzotermne reakcije.

Međutim, tijekom dužeg razdoblja skladištenja još uvijek postoji mogućnost propadanja tih proizvoda ako uvjeti skladištenja pogoduju izazivanju egzotermne reakcije.
Uvijek vodite računa o vremenskim prilikama, pogotovo ako je gnojivo skladišteno u rasutom stanju.

Sprječavanje kondenzacije

Pri toplom i vlažnom vremenu količina vode u zraku iznosi 10-15 g/m3 – na primjeru manjeg skladišta od 1 000 Mt (30x20x10) to bi značilo oko 90 litara na dan, odnosno 1.260 litara u dva tjedna.

Važno je tu vodu odstraniti iz skladišta. U novijim gradnjama za smanjivanje oscilacija u temperaturi koristi se krovna izolacija. Uvijek držite gnojivo pod navlakama.