Kako povećati prinos uljane repice

Ključne sastavnice prinosa uljane repice su broj biljaka po jedinici površine, broj mahuna po biljci, broj sjemenki po mahuni, te masa sjemenke. Visoki prinosi postižu se dobrim upravljanjem usjevima, što uključuje uravnotežen program ishrane biljaka.

Uljana repica ima značajne potrebe za hranjivima

Biljna hranjiva esencijalan su gradivni element uroda. Nedostatak bilo kojeg biljnog hranjiva dovest će do smanjenog rasta, što će dovesti do smanjenja prinosa te u konačnici i uzgajivačeva prihoda. Od ključne je važnosti da sva biljna hranjiva budu dostupna biljkama pravodobno te u količinama koje traži svaka pojedina kultura.

U usporedbi s mnogim drugim kulturama, poput žitarica, uljana repica ističe se znatno većom potrebom za hranjivima. No s druge strane, uljana repica vraća većinu tih hranjiva u tlo, te zahvaljujući tome može biti izvrstan predusjev u rotaciji.

Budući da u tlu najčešće nedostaju mnoga hranjiva, mineralno gnojivo daje biljkama potrebne hranjive tvari. Na površini s manjkom hranjiva, primjena gnojiva u pravilu dovodi do višestrukog povećanja prinosa u odnosu na prinos ostvaren bez korištenja gnojiva.

Mnoge studije su potvrdile kako ulaganje u dušična mineralna gnojiva donosi povrat novca u iznosu 4 do 5 puta većem od uloženog, zahvaljujući značajnom povećanju prinosa.

Visoki prinosi uljane repice rezultat su precizne strategije ishrane biljaka u okviru koje se osobito vodi računa o dva ključna elementa koji osiguravaju stalnost visokih prinosa.

U usporedbi s mnogim drugim kulturama, poput žitarica, uljana repica ističe se znatno većom potrebom za hranjivima. No s druge strane, uljana repica vraća većinu tih hranjiva u tlo, te zahvaljujući tome može biti izvrstan predusjev u rotaciji.