Kako povećati sadržaj ulja u uljanoj repici

Sadržaj ulja u uljanoj repici ovisi o broju sjemenki po komuški, broju komuški po biljki i broju biljaka po jedinici površine. Za postizanje kvalitetnog uroda s ciljanim sadržajem ulja, potrebno je maksimizirati fotosintetsku aktivnost.

Dušik utječe i na prinos i na sadržaj ulja

Dušik ima ključnu funkciju – prisutan je u klorofilu, kromosomima i enzimima. Sastavni je element bezbrojnih spojeva, što objašnjava njegovu središnju ulogu za rast i razvoj. Nedostatak dušika u ranoj fazi negativno utječe na rast, prouzročujući male indekse površine lista i skraćeno razdoblje vegetacije, što u konačnici rezultira smanjenjem prinosa.

Nedostatak dušika neće samo smanjiti količinu prinosa, nego i sadržaj proteina u biljkama. S druge strane, i pretjerana količina dušika dovest će do smanjene kvalitete, s niskim sadržajem ulja i povećanim sadržajem glukozinolata, pogotovo ako nedostaje sumpora za ograničavanje takvih procesa.

Fotosintetska aktivnost izvor je rasta biljaka zbog asimilacije CO2 i korištenja sunčeve energije. U usporedbi s kontroliranim tretiranjem bez dodatnog dušika, fotosinteza na gnojenoj zemlji je djelomično veća, te traje duže, što donosi više vremena za ostvarenje dobrog prinosa.