Kako produžiti trajanje biljnog pokrova uljane repice

Biljni pokrov uljane repice treba što je moguće duže održavati zelenim kako bi se osiguralo maksimalno punjenje sjemenki. U fotosintezi su aktivni i listovi i biljni pokrov komuški, pa je i jedne i druge važno održavati u zdravom stanju. Za tu svrhu važna je ishrana biljaka, pogotovo dušikom i magnezijem.

Dušik produžuje zelenilo biljnog pokrova

Nakon što se postigla optimalna količina biljnog pokrova, potrebno ga je održavati zdravim i što duže zelenim, kako bi se maksimiziralo punjenje sjemenki koje će donijeti konačan prinos. Mladi listovi će biti najaktivniji u fotosintezi, ali i biljni pokrov komuški također pridonosi urodu pa ga se mora održavati zdravim.

Utjecaj N u obliku gnojiva na svježu tvar uljane repice

Neophodna hranjiva za održavanje biljnog pokrova su dušik i magnezij.

Utjecaj N u obliku gnojiva na apsorpciju N kod uljane repice

Nedostatak magnezija reducira sadržaj klorofila

Unatoč tome što se smatra sekundardnim hranjivom, magnezij ima ključnu ulogu u središtu molekule klorofila. U slučaju nedostatka magnezija brzo dolazi do reduciranja sadržaja klorofila, što se manifestira u reduciranoj sintezi proteina. S klorofilom je povezano 20 do 30 posto magnezija unutar biljke; ostatak je u topivom obliku, udružen s raznim organskim ili mineralnim ionima.

Veći nedostatak magnezija još uvijek je rijetka pojava, do koje može doći zbog iscrpljenosti magnezija iz tla, može je se izazvati zbijanjem tla, a može nastati i zbog neuravnoteženosti u odnosu na druge katione u tlu kao što su kalij, kalcij ili amonijak.
U odnosu na ukupnu apsorpciju, uljana repica vraća 90% kalija i kalcija, 83% magnezija, 66% sumpora, 55% dušika i 46% fosfora.

Apsorpcija mikrohranjiva kod uljane repice (3,5 t/ha)

Od mikrohranjiva uljanoj repici su najpotrebniji mangan i željezo, no kada je riječ o nedostacima najčešće se susreće manjak bora i molibdena.

Bor je potreban za formiranje sjemenki

Nedostatak bora u velikoj mjeri smanjuje upotrebnu vrijednost peludi i formiranje sjemenki, dovodeći do reduciranja cvjetanja i oplodnje, a utječe i na sadržaj proteina. U slučaju manjeg nedostatka simptomi možda neće biti vidljivi, no i tada će doći do slabog formiranja sjemenki.

Molibden pospješuje efikasnost iskorištavanja dušika

Unatoč vrlo malim potrebama reda veličine 20 g/ha, sa sadržajem od 0,4 do 0,6 ppm (čestica na milijun) unutar pojedine biljke, uljana repica je lako podložna nedostatku molibdena. Zbog manjka molibdena dolazi do reduciranja sinteze proteina a nastavno i do akumulacije nitrata, te se smanjuje učinkovitost dušika.

Između sumpora i molibdena postoji antagonizam: veća apsorpcija sumpora može reducirati apsorpciju molibdena. Molibden je jedino mikrohranjivo koje se biljkama čini dostupnijim povećavanjem pH vrijednosti tla.

Sumpor je predmet brojnih istraživanja, u svjetlu velike potrebe uljane repice za tim elementom i rizika od značajnog pada prinosa u slučaju njegova nedostatka, kao i zbog njegovog utjecaja na kvalitetu sjemenki i pogaču uljane repice.