Mikrohranjiva – važan dio proljetne ishrane biljaka

Većina poljoprivrednika na proljeće daje žitaricama i uljanoj repici dušik i sumpor, ali ne zaboravite da je to i vrijeme za primjenu mikrohranjiva.

Nedostatak mikrohranjiva često ograničava prinos

Nakon što započne faza produžnog rasta, biljke trebaju veliku količinu hranjiva kako bi mogle održati brzi tempo svoje promjene. Naravno, to znači povećanu potrebu za glavnim hranjivima, ali i za mikrohranjivima. Izraz “mikro” ne označava manju važnost tih hranjiva, nego se odnosi na činjenicu da ih biljke trebaju u manjim količinama; njihov manjak može izazvati velike probleme unutar biljke.

Ispitivanje tkiva jedini je način kako se može ustanoviti što se u tom trenutku nalazi u biljci, te će vam pokazati koja mikrohranjiva trebate primijeniti kako biste održali svoje usjeve u optimalnom stanju. Ako ne želite raditi ispitivanje tkiva, rješenje za vas je primjena mješavina hranjiva kao što su YaraVita Gramitrel za žitarice ili YaraVita Brassitrel Pro za uljanu repicu.

Nedavna ispitivanja koje je Yara sprovela pokazala su da je primjena tih mješavina mikrohranjiva na pšenici urodila prosječnim prinosom od 0.41t/ha, što predstavlja povrat u omjeru 2,5:1 u odnosu na uložena sredstva. Prosječni prinos uljane repice na svim mjestima na kojima je vršeno ispitivanje iznosio je 0.31t/ha, što znači povrat investicije u omjeru 6:1.