Programi prihrane uljane repice hranjivima


Uljana repica je važna u plodoredu i donosi profit. Da bi rezultat bio dobar, potrebno je,osim prinosa, postići i kvalitetu. Prinosi uljane repice variraju ovisno o količini zemljišne vlage i kad su optimalni, variraju od 3 do 5 mt/ha, a često su znatno niži. Uzgoj hibrida zahtijeva optimalnu ishranu.
Odnos prema dušiku je specifičan, a za prinos od 4 mt/ha potrebno je oko 200-250 kg/ha čistog N. Količina dušika dodanog gnojivima ovisi o sadržaju dostupnih oblika dušika u tlu, plodnosti, tj. sadržaju fosfora i kalija te o specifičnim potrebama i potencijalu sorti i hibrida. Ne savjetuje se dodati veću količinu dušika po hektaru od potrebne, jer se produžava vegetacija u jesen i smanjuje se otpornost na mrazeve. Optimalna količina N/ha u jesen je do 50 kg/ha. Na proljeće se prihranjuje u jednoj ili bolje dvije aplikacije, ovisno o sastavu i kvaliteti tla. Da bi se dušično gnojivo rasipalo po tlu precizno, pogledati članak o N-senzoru.
Fosfor je važan odmah nakon nicanja za dobro ukorjenjivanje i utječe na veći sadržaj ulja. Uljanoj repici potrebno je unijeti 50 do 75 kg/ha P2O5. Topivost i pristupačnost fosfora iz YaraMila™ granuliranih gnojiva (70% vodotopiv) omogućavaju optimalan rast i razvoj usjeva.
Kalij je važan za uljanu repicu te utječe na prinos, kvalitetu, sadržaj ulja, nalivenost zrna, vodni režim. Za 3,5 mt/ha prinosa unijeti u zemljište 100 kg/ha K2O. Suvremeni hibridi pokazuju statistički znatno povećanje prinosa ako se unosi najmanje 100 kg/ha K2O. Savjetujemo upotrijebiti 250 do 400 kg/ha YaraMila™ gnojiva.
Da bismo postigli visok prinos i kvalitetu, potreban je sumpor-S u količini od 15-30 kg/ha dostupnog SO3. Granulirani proizvod za prihranu dušikom i sumporom je YaraBela™ Sulfan 24. Također, folijarno gnojivo YaraVita™ Tiotrac proizvod je namijenjen za dopunu ishrane sumporom i poboljšanje kvalitetnih svojstava.
Od mikroelemenata izrazito su važni bor-B, mangan-Mn, cink-Zn, molibden-Mo te je težište Yara programa folijarne ishrane upravo na tim mikroelementima. Od drugih elemenata treba istaknuti važnost magnezija-Mg.
Preporučeni proizvodi:
Osnovna obrada- startna gnojidba: YaraMila™ 8-24-24, 7-20-28 ili 9-12-25.
Ukoliko nije izvršena gnojidba PK u jesen Yara Preporuča Actyva koncept.
Prihrana dušikom: YaraBela™ Sulfan 24 ili YaraBela™ Extran, u jednoj ili dvije aplikacije.
Folijarna prihrana: YaraVita™ Brassitrel namjenski razvijeno folijarno gnojivo za uljarice.
YaraVita™ Tiotrac (N,S), povećanje kvalitete.
Obratite pozornost ostalim YaraVita™ proizvodima ako je zbog manjka potrebno dodati pojedinačne elemente ishrane: Molitrac 0,25 l/ha, Zintrac 1 l/ha, Bortrac 1 l/ha, Universal Bio 3-5 lit/ha. Ne zaboravite standardne folijarne proizvode: Kristalon™ Specijal 18-18-18 ili Ferticare™ 24-8-16 u dozi 3-5 kg/ha.
Folijarna gnojiva mogu se primjenjivati s pesticidima.

Obavezno plodnost tla provjerite kemijskom analizom. Za precizne programe ishrane i savjete u ishrani biljaka obratite se našem stručnom servisu:  tatjana.uljanic@yara.com, stevan.mesarovic@yara.com.