Nedostatak bora naspram zdrave biljke se pogoršava radi

  • Pjeskovita tla
  • Alkalna tla
  • Tla s niskim rezervama organske tvari
  • Visoke razine dušika
  • Tla s visokim razinama kalcija
  • Hladno i vlažno vrijeme
  • Razdoblja suše

Bor je važan za

  • Pospješen razvoj klipa i zrna
  • Poboljšan razvoj usjeva
  • Povećan prinos