Nedostatak sumpora se pogoršava radi

  • Kisela tla
  • Propusna, pjeskovita tla (ispiranje)
  • Niska organska tvar
  • Slabo prozračna tla (natopljena tla
  • ) Područja s niskim industrijskim emisijama

Sumpor je važan za

  • Novi rast je zdrav i zelen
  • Povećana je količina i veličina ploda
  • Sveukupni urod je veći