Nedostatak bora se pogoršava radi

 • Pjeskovita tla
 • Alkalna tla
 • Tla s niskim rezervama organske tvari
 • Visoke razine dušika
 • Tla s visokim razinama kalcija
 • Hladno i vlažno vrijeme
 • Razdoblja suše

Bor je važan za

 • Pospješuje razvoj pupova
 • Pospješuje cvjetanje
 • Pospješuje razvoj plodova
 • Zbog njega kožica ima bolju teksturu
 • Smanjuje negativne posljedice skladištenja