Nedostatak dušika se pogoršava radi

 • Tla s niskim ili visokim pH
 • Pjeskovita ili propusna tla (ispiranje)
 • Niska organska tvar
 • Uvjeti suše
 • Tla s visokom količinom oborina (ispiranje) ili jako navodnjavanje
 • Dodavanje ili visoke razine nerazgrađene organske tvari / stajski gnoj (npr
 • slama)
 • Brzorastući usjevi

Dušik je važan za

 • Poboljšan razvoj usjeva
 • Povećan prinos
 • Poboljšana kvaliteta ploda