Nedostatak mangana i cinka se pogoršava radi

  • Organska tla
  • Pjeskovita tla
  • Tla s visokim pH
  • Hladna i vlažna razdoblja
  • Rastresita tla

Mangan je važan za

  • Snažnije biljke
  • Zdravije biljke
  • Biljke su otpornije na hladnoću

Preporučena Yara gnojiva za Mangan

YaraVita UNIVERSAL BIO

YaraVita UNIVERSAL BIO

Uzgoj u tlu: 3 do 5 l / ha. Ponovite u intervalima od 10 do 14 dana po potrebi. Izbjegavajte primjene tijekom cvjetanja. Također, primijenite prema potrebi nakon berbe. Količina vode: 200 l / ha.

Pročitajte još o YaraVita UNIVERSAL BIO