Nedostatak mangana i cinka se pogoršava radi

  • Organska tla
  • Pjeskovita tla
  • Tla s visokim pH
  • Hladna i vlažna razdoblja
  • Rastresita tla

Mangan je važan za

  • Snažnije biljke
  • Zdravije biljke
  • Biljke su otpornije na hladnoću