Nedostatak mangana i cinka se pogoršava radi

  • Organska tla
  • Tla s visokim pH
  • Tla bogata fosforom
  • Tla na kojima je dodana velika količina fosfora
  • Hladni i vlažni uvjeti

Cink je važan za

  • Poboljšan razvoj usjeva
  • Povećan prinos
  • Poboljšana kvaliteta ploda