Nedostatak mangana i cinka se pogoršava radi

  • Organska tla
  • Tla s visokim pH
  • Tla bogata fosforom
  • Tla na kojima je dodana velika količina fosfora
  • Hladni i vlažni uvjeti

Cink je važan za

  • Poboljšan razvoj usjeva
  • Povećan prinos
  • Poboljšana kvaliteta ploda

Preporučena Yara gnojiva za Cink

YaraVita FRUTREL

YaraVita FRUTREL

Jagoda (vanjski uzgoj ): primijeniti u dozi 5,0 lit/ha na početku nove sezone rasta lišća. Ponoviti dva puta u intervalima 10 do 14 dana. Preporučena količina vode: 200 lit/ha;

Pročitajte još o YaraVita FRUTREL