Nedostatak sumpora se pogoršava radi

  • Kisela tla
  • Propusna, pjeskovita tla (ispiranje)
  • Niska organska tvar
  • Slabo prozračna tla (natopljena tla
  • ) Područja s niskim industrijskim emisijama

Sumpor je važan za

  • Zdravo, zeleno lišće
  • Ujednačno dozrijevanje usjeva
  • Usjev učinkovitije iskorištava dušik
  • Kvalitetniji sadržaj proteina u zrnu