Nedostatak dušika naspram optimalne opskbljenosti se pogoršava radi

 • Tla s niskim ili visokim pH
 • Pjeskovita ili propusna tla (ispiranje)
 • Niska organska tvar
 • Uvjeti suše
 • Tla s visokom količinom oborina (ispiranje) ili jako navodnjavanje
 • Dodavanje ili visoke razine nerazgrađene organske tvari / stajski gnoj (npr
 • slama)
 • Brzorastući usjevi

Dušik je važan za

 • Bujniji, zeleniji rast
 • Optimalni razvoj izdanka
 • Povećan prinos zrna i veći sadržaj proteina
 • Poboljšana kvaliteta zrna