Nedostatak željeza se pogoršava radi

  • Visoki pH
  • Tla zasićena vodom
  • Karbonatna tla
  • Tla s visokom razinom bakra, mangana i cinka

Željezo je važan za

  • Zdravo, zeleno lišće
  • Povećan prinos

Preporučena Yara gnojiva za Željezo

YaraTera REXOLIN D12

YaraTera REXOLIN E13

YaraMila 8-24-24

YaraMila 8-24-24

Žitarice: Osnovna gnojidba u predsjetvenoj pripremi u jesen: YaraMila™ 8-24-24 u količini od 250 do 400 kg/ha.

Pročitajte još o YaraMila 8-24-24